SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1 av ekumeniska böneveckan, 18.1.2014

Church in old Quebec City, winter 2012. Izabella, sxc.hu.

          

Tillsammans är vi kallade att vara heliga

 

2 Mos 19:3–8                                           

Ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk

Psalt 95:1–7                      

Han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord

1 Pet 2:9–10                      

Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk

Matt 12:46–50                   

Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Vi som tillsammans åkallar Herrens namn är kallade att vara heliga, de ”som helgats genom Kristus Jesus” (1 Kor 1:2). I 2 Moseboken beskrivs denna samling av Guds folk som en dyrbar egendom, ett rike av präster och ett heligt folk.

 

I 1 Petrusbrevet beskrivs vår tillhörighet till denna gemenskap av de heliga som en följd av att Gud har kallat oss tillsammans som ett utvalt släkte, kungar och präster, Guds eget folk. Med denna kallelse följer en uppgift att förkunna hans storverk som förde oss ut ur mörkret till Guds ljus.

 

Hos Matteus upptäcker vi dessutom att som en gemenskap av heliga sträcker sig vår enhet utanför vår familj, klan eller klass när vi tillsammans ber om enhet och söker göra Guds vilja.

 

Frågor

 

- Vad innebär begreppet ”de heligas gemenskap” för er och er kyrkliga tradition?

- På vilka sätt utmanar oss kallelsen att vara ”ett heligt folk” oss att gå utanför vår lokala kristna situation? 

 

Bön

 

Barmhärtige Gud, tillsammans med alla dem som åkallar Herrens namn, hör vi mitt i vår brustenhet din kallelse att vara heliga. Du har kallat oss att vara ett utvalt släkte, kungar och präster, ett Guds eget folk. Led oss, genom kraften av den heliga Ande, tillsammans i gemenskap med de heliga och stärk oss så att vi kan göra din vilja och förkunna Jesu Kristi, vår Herres, mäktiga verk. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.