SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 1 Startpunkt: Att välja det annorlunda

Rocks and water Anita Berghoef, freeimages.com

 

Han måste ta vägen genom Samarien (Joh 4:4)

 

1 Mos 24:10–33 Abraham och Rebecka vid brunnen

Psalt 42 Som hjorten längtar till bäckens vatten

2 Kor 8:1–7 Givmildheten hos kyrkorna i Makedonien

Joh 4:1–4 Han måste ta vägen genom Samarien

 

Kommentar

 

Jesus och hans lärjungar var på vandring från Judeen till Galileen. Samarien ligger mellan dessa båda områden. Många hade fördomar mot Samarien och samarierna. Samariens dåliga rykte kom sig av dess blandning mellan olika etniska grupper och religioner. Vanligen använde judarna andra vägar för att undvika att gå genom samariernas område.

 

Vad är det evangelisten Johannes menar när han skriver ”han måste ta vägen genom Samarien”? Detta handlar om mer än en geografisk fråga. Det är ett val som Jesus gör. Att gå genom Samarien innebär att det är nödvändigt att möta den andre, den som är annorlunda, den som oftast betraktas som ett hot.

 

Konflikten mellan judar och samarier var gammal. Samariernas föregångare hade brutit med kungadömet i söder, som krävde centralisering av gudstjänsten till Jerusalem (1 Kung 12). Långt senare, när assyrierna invaderade Samarien och deporterade många ur befolkningen förde de flera olika främmande folkslag till området, vart och ett med sina gudar och gudomligheter (2 Kung 17:24-34). Judarna ansåg att samarierna var ett uppblandat folk och därför orent. Längre fram i Johannesevangeliet berättas om hur judarna ville misskreditera Jesus genom att säga till honom: ”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt” (Joh 8:48).

 

Samarierna i sin tur hade också svårigheter att acceptera judarna. Såren från det förgångna blev ännu mer infekterade då den judiska ledaren Johannes Hyrkanos omkring 128 f.Kr. förstörde det tempel som samarierna hade byggt på berget Gerissim som sin plats för tillbedjan. Vid åtminstone ett tillfälle, enligt vad som berättas i Lukasevangeliet, blev Jesus inte mottagen i en samarisk stad, helt enkel därför att han var på väg till Judeen (Luk 9:52). Så motståndet till dialog kom från båda sidor.

 

Johannes gör det tydligt, att det var ett medvetet val Jesus gjorde när han tog vägen genom Samarien. Han sträckte sig över gränserna för sitt eget folk. Med detta visade han att om vi isolerar oss från den som är annorlunda och bara umgås med människor som vi själva utarmar vi oss själva. Det är samtal med dem som är annorlunda som får oss att växa.

 

Frågor

  1. Vad betyder det för mig och för min församling att tvingas ”ta vägen genom Samarien”?
  2. Vilka steg måste min kyrka ta för att möta andra kyrkor? Vad kan kyrkorna lära av varandra?

Bön

 

Alla folks Gud,

lär oss att ta vägen genom Samarien för att möta våra bröder och systrar från andra kyrkor.

Hjälp oss att gå dit med öppna hjärtan så att vi kan lära oss av andra kyrkor och kulturer.

Vi bekänner att du är källan till enhet.

Ge oss den enhet som är Kristi vilja med oss.

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.