SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 2 av ekumeniska böneveckan 19.1.2014

Peggy´s cove Lighthouse, Nova Scotia.  Enrico nunziati, sxc.hu.

          

Tillsammans tackar vi Gud för hans nåd hos varandra

 

5 Mos 26:1–11                   

Herren förde oss ut ur Egypten

Psalt 100                            

Tacka Gud, prisa hans namn

Fil 1:3–11                           

Jag tackar Gud var gång jag tänker på er

Joh 1:1–18                         

Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Tacksamhet är i 5 Moseboken ett sätt att leva livet medveten om Guds närvaro inom oss och omkring oss. Det är förmågan att upptäcka Guds nåd som är verksam och levande hos varandra och hos alla människor överallt och att tacka Gud för detta. Glädjen som flödar ut från denna nåd är så stor att den omfattar också de ”invandrare som du har hos dig” (5 Mos 26:11).

 

Tacksamhet, i det ekumeniska sammanhanget, betyder att ha förmågan att glädja sig över de gåvor av Guds nåd som finns hos andra kristna församlingar. Det innebär också att ha en attityd som öppnar dörrarna för att ekumeniskt dela dessa gåvor och att lära av varandra.

 

Hela livet är en gåva från Gud: från skapelseögonblicket till den stund då Gud blev människa i Jesus och hans liv och verk, fram till den tid vi lever i. Låt oss tacka Gud för gåvorna av nåd och sanning som har getts i Jesus Kristus och tagit form hos varandra och i våra kyrkor. 

 

Frågor

 

- Vilka är de Guds nådegåvor som vi redan upptäcker hos andra kristna traditioner utanför våra egna församlingar?

- På vilket skulle kristna från olika traditioner bättre kunna ta emot och dela mångfalden av de gåvor som Gud har gett till var och en av oss?

 

Bön

 

Gud, full av kärlek och nåd, vi tackar dig för de nådegåvor som vi upplever i våra egna och i andra kyrkors traditioner. Låt vår tacksamhet fortsätta att växa genom din heliga Andes nåd när vi möter varandra och får uppleva din gåva av enhet på nya sätt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.