SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 3 av ekumeniska böneveckan, 20.1.2014

Lake in British Columbia, Julian Boswell. sxc.hu.

           

Tillsammans saknar vi inte någon andlig gåva 

 

Job 28:20–28                                           

Att frukta Herren, det är vishet

Psalt 145:10-21                  

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger

Ef 4:7–13                           

Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom

Mark 8:14–21                    

Varför säger ni att ni inte har bröd?

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Job inser att gudsfruktan finns kvar, även om allt annat har tagits ifrån honom – det är vishet. Även om vi har försvagats genom vår splittring har vi ändå alla, som bröder och systrar i Kristus, fått ett överflöd av olika gåvor, både andliga och materiella, för att bygga upp Kristi kropp.

 

Trots Guds löften och Jesu frikostliga liv och kärlek har vi ändå, som lärjungarna i Markusevangeliet, ibland glömt vår sanna rikedom: vi splittrar, vi samlar på hög och vi talar som om vi inte har bröd.

 

Kristus har inte blivit delad: tillsammans har vi tillräckligt med gåvor för att dela med varandra och ”stilla allt levandes hunger”.

 

Frågor

 

- På vilket sätt har vi glömt överflödet av Guds gåvor?

- På vilka sätt kan vi bättre dela med oss till andra av de andliga och materiella gåvor som har anförtrotts oss?

 

Bön

 

Gud, du som är trofast och öppnar din hand, vi tackar dig för att du har givit oss alla de andliga gåvor som vi behöver för att nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet: för visheten, för tjänandets gåva och för brödet. Hjälp oss att bli tecken på ditt överflöd, samlade i enhet för att bära fram gåvor från ditt eviga rike till varje smärtans och saknadens plats. Fyllda av Anden ber vi i hans namn, vars gåva var det brutna brödet, hans liv som ges åt oss nu och för alltid. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.