SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 3 Ekumeniska böneveckan 20 januari 2018

Er kropp är den heliga Andens tempel

 

2 Mos 3:4–10

Gud befriar dem som förtrycks

Psalt 24:1–6 

Här är det släkte som sökt sig till Herren

1 Kor 6:9–20 

Ära då Gud med er kropp

Matt 18:1–7 

Ve den människa genom vilken förförelserna kommer

 

Många kristna kyrkor i Karibien delar en oro över frågor som rör pornografi, särskilt via internet. Pornografi får destruktiva följder för människovärdet, särskilt för barn och unga människor. Precis som med slaveriet gör det människor till handelsvaror, snärjer in dem i ett beroende och skadar sunda kärleksrelationer.

 

Reflektion

Andra Moseboken visar på Guds omsorg om personer i mänsklig fångenskap. Guds uppenbarelse inför Moses i den brinnande busken var en kraftfull förklaring av hans vilja att befria sitt folk. Gud såg till deras förtvivlan, hörde deras rop och kom för att befria dem. Sexualitet är en Guds gåva för mänskliga relationer och ett uttryck för intimitet. Missbruket av denna gåva genom pornografi innebär slaveri och en devalvering både av dem som fångas upp för att producera detta och av dem som konsumerar det. Gud är inte oberörd inför deras svåra situation och kristna är kallade att på samma sätt engagera sig.

 

Aposteln Paulus skriver att vi är kallade att ära Gud med våra kroppar. Det betyder att varje del av våra liv, inklusive våra relationer, kan och skall bäras fram som ett offer inför Gud. Vi kristna måste arbeta tillsammans för det slags samhälle som upprätthåller mänsklig värdighet och inte reser upp stötestenar för en enda av Guds allra minsta, utan i stället gör det möjligt för dem att leva i den frihet som är Guds vilja med dem.

 

Bön

Återställ oss i tanke och kropp genom din himmelska nåd, o Gud.

Skapa i oss ett rent hjärta och ge oss ett nytt sinne så att vi kan ära ditt namn.

Må din kyrka nå fram till enhet i syftet att helga ditt folk.

Genom Jesus Kristus, som lever och regerar med dig

i den heliga Andens enhet, nu och för evig tid.

Amen.

 

Guds hand leder oss.

Den helar detta land,

helar vår ande, kropp och själ.

Guds kärlek oss berör,

som ständigt under gör,

när vi helas av Guds högra hand. 

 

Foto: Indian Church, Guatemala, Heriberto Herrera, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.