SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 4 av Ekumeniska böneveckan, 21.1.2014

Maple Leaf in Cathedral Grove, Vancouver Island, Luciano Burtini, sxc.hu.

        

Tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast

 

Klag 3:19–26                     

Din barmhärtighet upphör aldrig

Psalt 57:7–11                     

Till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet

Heb 10:19–25

Han som gav oss löftena är trofast

Luk 1:67–75

Han som besöker sitt folk och ger det frihet

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Den eviga enheten mellan Fadern, Sonen och Anden drar oss närmare in i Guds kärlek och kallar oss att delta i Guds verk i världen som består av kärlek barmhärtighet och rättvisa. Barmhärtighet och rättvisa kan inte skiljas åt hos Gud utan är länkade samman i den fasta kärlek som visar sig i Guds förbund med oss och med hela skapelsen.

 

Den nyblivne fadern Sakarias, vittnar om Guds kärleks manifestation av barmhärtighet när han håller sina löften till Abraham och hans efterkommande. Gud är trofast gentemot hela sitt förbund.

 

När vi fortsätter att be om kyrkans enhet får vi inte glömma bort att mötas tillsammans och att uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar medan vi säger: ”Gud är trofast”.

 

Frågor

 

- På vilket sätt har ni upptäckt Guds trofasthet i det egna livet och i din församlings liv under det gångna året?

- På vilket sätt ger Guds trofasthet inspiration att fullfölja målet om kristen enhet?

 

Bön

 

Trofaste Gud, vi tackar dig för din ständiga kärlek och din tillgivenhet som når bortom skyarna. När vi väntar med ett hopp fyllt av glädje, när vi arbetar och ber tillsammans för din kyrkas synliga enhet, fyll oss med tillit till dina löften. Vi ber om detta genom Jesus Kristus, vår Herre, i den heliga Andens kraft, den ende Guden, nu och för evigt. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.