SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5 av ekumeniska böneveckan, 22.1.2014

Sunrise at 2 a.m. on the MacKenzie River in the North West Territories, Jeremy Doorten, sxc.hu.

            

Tillsammans är vi kallade till gemenskap

 

Jes 43:1–7                          

Jag är med dig

Psalt 133                             

Vad det är ljuvligt att barnen lever tillsammans i enhet!

1 Joh 1:3–7                        

Vi har gemenskap med varandra

Joh 15:12–17                                           

Jag kallar er vänner

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Vi är kallade till gemenskap med Gud, Fadern, med hans son Jesus Kristus och med den heliga Anden. När vi förs närmare den treenige Guden förs vi också närmare varandra i kristen enhet.

 

Kristus har påbörjat en förändring i våra relationer när han kallar oss vänner i stället för tjänare. Som gensvar på denna kärleksrelation kallas vi bort från vårt beroende av makt och dominans till vänskap och kärlek med varandra.

 

På Jesu uppdrag bär vi vittnesbörd om evangeliet både till dem som ännu inte har hört det och till dem som redan har hört det. Denna förkunnelse innehåller en kallelse till gemenskap med Gud och upprättar gemenskap mellan dem som svarar på detta.

 

Frågor

 

- På vilka vägar upplever vi kallelsen till gemenskap med Gud?

- På vilka sätt kallar Gud oss till gemenskap med andra inom och utom vår egen kyrka?

 

Bön

 

Kärlekens Gud, du har kallat oss till gemenskap med din Son och gett oss uppdraget att bära frukt när vi vittnar om evangeliet. Ge oss, genom din Andes nåd, kraft att älska varandra och att tillsammans förbli i enhet så att vår glädje skall bli fullkomlig. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.