SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 5 Bejakande: Att söka djupare

Water, Magda S, freeimages.com

 

Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup (Joh 4:11)

 

1 Mos 46:1–7 Gud säger till Jakob att inte vara rädd att fara till Egypten

Psalt 133 Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans

Apg 2:1–11 Pingstdagen

Joh 4:7–15 Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup

 

Kommentar

 

Jesus behövde hjälp. Efter den långa vandringen kom tröttheten. Han var utmattad av middagshettan och kände sig hungrig och törstig (Joh 4:6). Men dessutom var han en främling. Det var han som befann sig på ett främmande område och brunnen tillhörde kvinnans folk. Jesus var törstig och, som den samariska kvinnan påpekade, han hade inget kärl att hämta upp vattnet med. Han behövde vatten, han behövde hennes hjälp. Alla behöver hjälp!

 

Många kristna tror att de ensamma har alla svar och att de inte behöver hjälp från någon annan. Vi förlorar mycket på att hålla fast vid ett sådant perspektiv. Ingen av oss kan nå djupen i den gudomliga brunnen, men ändå är det så att tron kräver att vi söker oss djupare in i mysteriet. Detta kan vi inte göra isolerade från varandra. Vi behöver hjälp från våra kristna bröder och systrar. Bara så kan vi nå djupen av Guds mysterium.

 

En vanlig föreställning i vår tro, oavsett vilken kyrka vi tillhör, är att Gud är ett mysterium långt bortom vår förmåga att förstå. Sökandet efter kristen enhet leder oss fram till att erkänna att ingen kyrka har alla de medel som behövs för att nå djupen i den gudomliga källan. Vi behöver vatten och vi behöver hjälp. Alla har vi behov av hjälp! Ju mer vi växer i enhet, delar våra vattenkärl och binder samman våra repstumpar, desto djupare kan vi nå i den gudomliga brunnen.

 

Brasilianska urfolkstraditioner lär oss att lyssna till de äldres vishet, men samtidigt också lära oss av barnens nyfikenhet och oskuld. När vi är redo att acceptera att vi behöver varandra blir vi som barnen, öppna för att lära. Och det är så Guds rike öppnar sig för oss (Matt 18:3). Vi måste göra som Jesus gjorde. Vi måste ta initiativet att gå in i ett främmande land där vi kommer som främlingar och öva oss i önskan att lära av det som är annorlunda.

 

Frågor

  1. Kan ni minnas situationer där er kyrka har hjälpt en annan kyrka eller fått hjälp av en annan kyrka?
  2. Finns det förbehåll från er kyrkas sida att ta emot hjälp från någon annan kyrka? Hur kan dessa förbehåll övervinnas?

Bön

 

Gud, du som är källan till det levande vattnet,

hjälp oss att förstå, att ju mer vi binder samman våra repstumpar, desto djupare kan våra vattenkärl nå ner till den gudomliga källan.

Låt oss vakna upp för sanningen att de andras gåvor är uttryck för ditt ofattbara mysterium.

Och låt oss sitta tillsammans vid brunnen för att dricka av ditt vatten som samlar oss i enhet och fred.

Vi ber om detta i din Sons, Jesu Kristi namn, som bad den samariska kvinnan om vatten när han var törstig.

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.