SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 6 av ekumeniska böneveckan, 23.1.2014

Webs on a cross on top of a catholic church in NWT Canada. Jeremy Doorten, sxc.hu.

          

Tillsammans vill vi leva i förbund med varandra 

 

Dom 4:1–9                         

Jag går, om du följer med

Psalt 34:2–15                                           

Sträva efter att hålla fred

1 Kor 1:10–15                    

Stå eniga i tankar och åsikter

Luk 22:24–30                    

Lärjungarna tvistade om vilken av dem som skulle anses vara den störste

 

Tre ämnen för eftertanke 

 

Den oenighet som beskrivs i 1 Kor 1:12–13 berättar om en förvrängning av evangeliet som undergräver grundvalen för Kristi budskap. Att erkänna konflikter och splittring, som Chloes folk gjorde, är det första steget på vägen att upprätta enhet.

 

Kvinnor som Debora och Chloe uppträder med en profetisk röst bland Guds folk under tider av konflikt och splittring när de ställs inför nödvändigheten av bli försonade. Sådana profetiska röster kan uppmuntra människor att samlas i förnyad strävan efter enhet.

 

När vi strävar efter att stå eniga i tankar och åsikter kallas vi att söka Herren och hans fred så som psalmisten skriver.

 

Frågor

 

- Kan vi minnas något tillfälle då ett profetiskt utpekande av en smärtsam kyrklig oenighet blev början till förnyad strävan efter större enhet? 

- Vilka frågor skapar fortfarande splittring mellan oss som en ekumenisk gemenskap? Vilka vägar kan vi se till en större enhet?

 

Bön

 

Kärleksrike Gud, du ger oss profetiska vittnesbörd under tider av konflikter och splittring. När vi söker dig, Herre, sänd oss din heliga Ande så att vi kan bli redskap för försoning, enade i tankar och åsikter. Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.