SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 6 Ekumeniska böneveckan 23 januari 2018

Tänk också på andras bästa

 

Jes 25:1–9 

Låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning

Psalt 82 

Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa

Fil 2:1–4 

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras

Luk 12:13–21 

Akta er för allt habegär

 

De förändrade internationella bankreglerna fortsätter att ha en negativ inverkan på handeln i Karibien och hotar den ekonomiska överlevnaden för många familjer. Det har blivit svårare för kariber som bor utomlands att skicka pengar tillbaka hem till sina familjer. Kyrkorna i Karibien har öppnat en kreditverksamhet för att skapa möjligheter för de fattiga att finanisera sina ekonomiska behov.

 

Reflektion

Vittnesbördet i den heliga Skrift är konsekvent när det gäller att Gud alltid tar ställning för de fattiga: Guds högra hand handlar till förmån för de fattiga mot de mäktiga. Jesus varnar konsekvent för girighetens faror. Trots dessa varningar präglar girighetens synd ofta våra kristna sammanhang och leder till ett slags tävlandets logik: en grupp tävlar mot en annan. Vi behöver påminna oss om att när vi inte lyckas skilja oss från världens sätt att fungera och anpassar oss till denna splittrande tävlingsanda, misslyckas vi att erbjuda ”en tillflykt för den fattige i hans nöd, skydd mot slagregn”.

 

För våra olika kyrkor och samfund betyder rikedom inför Guds ansikte inte att ha många medlemmar – eller gåvogivare – i sin egen gemenskap. Snarare innebär det att upptäcka att vi har ett oräkneligt antal bröder och systrar över hela världen, som är förenade tvärs genom ekonomiska klyftor mellan ”Nord” och ”Syd”. I medvetandet om detta syskonskap i Kristus bör kristna förena sina händer för att verka för rättvisa åt alla.

 

Bön

Allsmäktige Gud,

ge mod och styrka åt din kyrka

att ständigt förkunna rättvisa och rättfärdighet

i situationer av dominans och förtryck.

När vi firar vår enhet i Kristus,

må din heliga Ande hjälpa oss att se andras behov.

Amen.

 

Guds hand leder oss.

Den suddar i vårt land,

suddar ut själviskhet och hat.

Vårt vinningslystna spel,

vårt högmod, våra fel

skall raderas av högra hand. 

 

Foto: Trinidad church, Kuva: Geoffroy Magnan, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.