SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 6 Vittnesbörd: Att finna källan till liv 

Fountain Element, Maja Piskorska, freeimages.com

 

Jesus sade: "Det vatten jag ger blir en källa en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv" (Joh 4:14)

 

2 Mos 2:15–22 Mose vid Midjans brunn

Psalt 91 Sången om dem som tar sin tillflykt till Herren

1 Joh 4:16–21 Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan

Joh 4:11–15 En källa med ett flöde som ger evigt liv

 

Kommentar

Samtalet som börjar med att Jesus ber om vatten blir till ett samtal där det är Jesus som lovar vatten. Senare i samma evangelium kommer Jesus på nytt att be om vatten. ”Jag är törstig”, säger han från korset (Joh 19:28) och det är från detta kors som Jesus blir den utlovade vattenkällan som flödar fram från hans genomstungna sida. Vi får del av detta vatten, detta liv från Jesus, i dopet. Det blir ett vatten, ett liv som flödar upp inom oss för att ges och delas med andra.

 

Här är ett vittnesbörd från en brasiliansk kvinna som har druckit av detta vatten och i vilken detta vatten blev en källa:

 

Syster Romi, en sjuksköterska från Campo Grande, var pastor i en pingstförsamling. En söndag kväll satt hon alldeles ensam i sitt skjul. I hennes grannskap födde en sextonårig flicka, som hette Semei, en liten pojke. Hon hittades blödande på golvet. Syster Romi tog henne till sjukhuset. Där frågade man ut henne om var Semeis familj fanns. Man hittade dem, men de ville inte veta av saken. Semei och hennes barn hade ingenstans att ta vägen. Syster Romi tog dem med till sitt enkla hem. Hon kände inte Semei och fördomarna mot urfolken är stora i Campo Grande. Semei fortsatte att ha problem med hälsan, men syster Romis stora generositet öppnade för andra människors givmildhet i grannskapet. En annan nybliven mamma, en romersk katolik vid namn Veronica, ammade Semeis barn eftersom Semei inte hade någon mjölk att ge. Semei gav sin son namnet Lukas Nathanael. När hon var tillräckligt frisk gav hon sig av till en lantgård, men hon glömde aldrig den vänlighet hon hade mött hos syster Romi och hennes grannar.

 

Det vatten som Jesus ger, det vatten som syster Romi tog emot i dopet blev i henne en källa till liv och en gåva till Semei och hennes barn. Inspirerad av hennes vittnesbörd blev dopets vatten en källa också för Romis grannar. Dopets vatten som ger liv blir ett ekumeniskt vittnesbörd om kristen kärlek i handling, en försmak av det eviga liv som Jesus lovar.

 

Konkreta handlingar liknande dessa som utövas av vanliga människor är vad vi behöver för att växa i gemenskap med varandra. De bär vittnesbörd om evangeliet och dess betydelse för ekumeniska relationer.

 

Frågor

  1. Hur tolkar ni Jesu ord om att genom honom kan vi bli ”en källa … med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14)?
  2. Var kan ni finna kristna människor som blir till källor av levande vatten för oss och för andra?
  3. I vilka situationer i det offentliga livet bör kyrkorna tala med en gemensam röst för att bli källor av levande vatten?

Bön

 

Treenige Gud,

gör oss till vittnen om din kärlek i Jesu efterföljd.

Utrusta oss att bli verktyg för rättvisa, fred och solidaritet.

Låt din Ande föra oss till konkreta handlingar som leder till enhet.

Låt murarna förvandlas till broar.

Om detta ber vi i Jesu Kristi namn, i den heliga Andens enhet.

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.