SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 7 av Ekumeniska böneveckan 24.1.2014

Canadian Goose, David Mackenzie, sxc.hu.

       

Tillsammans tillhör vi Kristus 

 

Jes 19:19–25                      

Gud skall sända en befriare

Psalt 139:1–12                   

Var skulle jag komma undan din närhet?

1 Kor 12:12–26                  

Lider en kroppsdel ... Blir en del hedrad ...

Mark 9:38–41                    

Den som inte är mot oss, han är för oss

 

Tre ämnen för eftertanke

 

Jesaja såg i en vision att egyptierna och assyrierna skulle tillbe tillsammans med Israel som Guds folk. Kristen enhet hör till Guds rådslut om hela mänsklighetens kommande enhet – också hela kosmos. Vi ber om den dag då vi skall be tillsammans i en enda tro och en nattvardsgemenskap.

 

Vi har välsignats med gåvor från olika kristna traditioner. Att erkänna dessa gåvor hos varandra driver oss till en synlig enhet.

 

Vårt dop förenar oss som en enda kropp i Kristus. Under det att vi värdesätter vår egen särskilda kyrka påminner aposteln Paulus oss om att alla som åkallar Herrens namn är tillsammans med oss i Kristus, eftersom vi tillhör en och samma kropp. Vi kan inte säga om någon annan: ”Jag behöver dig inte …” (1 Kor 12:21).

 

Frågor

- Vilka är tecknen på att ”höra till Kristus”?

- Hur kan satsen ”Jag hör till Kristus” användas för att dela kristna snarare än att förena dem?

 

Bön

Vi tackar dig, Gud, för att du har välsignat varje medlem av Kristi kropp med gåvor från din heliga Ande. Hjälp oss att stödja varandra, att respektera våra olikheter och att arbeta för enhet över hela världen mellan dem som bekänner Jesus som Herre. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.