SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 7 Vittnesbörd: Att berikas genom varandra

Waterdrops4, Tallia, freeimages.com

 

Ge mig något att dricka (Joh 4:7)

 

4 Mos 20:1–11 Israelerna vid Kadesh

Psalt 119:10–20 Aldrig glömmer jag ditt ord

Rom 15:2–7 Måtte Gud … göra er eniga efter Jesu Kristi vilja

Joh 4:7–15 Ge mig något att dricka

 

Kommentar

 

Kristna borde ha tillit till att mötet och utbytet av erfarenheter med andra, också andra religiösa traditioner, kan förändra oss och hjälpa oss att nå djupet av brunnen. Att närma oss dem som är främlingar för oss med en önskan att dricka av deras vatten, öppnar för oss de Guds under som vi förkunnar.

 

Guds folk var utan vatten i öknen och Gud sände Mose och Aron att skaffa fram vatten ur klippan. På samma sätt möter ofta Gud våra behov genom andra. När vi ropar till Gud i vår nöd, liksom den samariska kvinnan, då hon bad Jesus ”Herre, ge mig det vattnet”, så kanske Gud redan har svarat på våra böner genom att lägga det vi ber om i vår nästas händer. Då behöver vi också vända oss till dem och be: ”Ge mig något att dricka.”

 

Ibland finns svaret på våra behov redan i livet och i den goda viljan hos människor runtomkring oss. Från Guaranyfolket i Brasilien kan vi lära oss att det i deras språk inte finns något likvärdigt ord för "religion" som är skiljt från resten av livet.  Det uttryck som oftast används betyder bokstavligt talat "vårt goda sätt att vara" (nañde reko katu). Detta uttryck syftar på hela det kulturella sammanhanget, vilket också innefattar religionen. Religionen är därför en del av det kulturella systemet hos Guaranyfolket, men också en del av deras sätt att tänka och vara (teko). Det har att göra med allt som förbättrar och utvecklar samhället och leder fram till "det goda sättet att vara" (teko katu). Guaranyfolket påminner oss om att den kristna tron från början kallades "Vägen" (Apg 9:2). "Vägen" eller ”vårt goda sätt att vara” är Guds väg för att bringa harmoni i alla delar av våra liv.


Frågor

  1. Hur har vår förståelse och erfarenhet av Gud blivit rikare genom mötet med andra kristna?
  2. Vad kan våra församlingar lära av urfolkens vishet eller av andra traditioner?


Bön

 

Livets Gud, som värnar om hela skapelsen och kallar oss till rättvisa och fred,

hjälp oss att inse att trygghet inte kommer från vapen, utan föds ur respekt.

Må vår styrka inte vara våldets, utan kärlekens.

Må vår rikedom inte ligga i pengar, utan i delande.

Må vår väg inte präglas av ärelystnad, utan av rättvisa.

Må vår seger inte bygga på hämndlystnad, utan på förlåtelse.

Må vår enhet inte bli en fråga om makt, utan bli ett trovärdigt vittnesbörd när vi gör din vilja.

Må vi försvara hela skapelsens värdighet, öppet och med tillit, genom att idag och alla dagar dela vårt bröd i solidaritet, rättvisa och fred.

Detta ber vi om i Jesu namn, din helige Son, vår broder,

han som ett offer för vårt våld, också från sin upphöjdhet på korset, ger oss alla sin förlåtelse.

Amen.

 

(Hämtad från en bön vid en ekumenisk konferens i Brasilien som uppmanade till ett slut på fattigdomen som ett första steg på vägen till fred genom rättvisa)Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.