SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 8 av Ekumeniska böneveckan, 25.1.2014

Chocolate River. Water falls in North West Territories, Canada, Jeremy Doorten, sxc.hu.

      

Tillsammans förkunnar vi evangelium

 

Jes 61:1–4

Herrens ande har sänt mig att frambära glädjebud

Psalt 145:1–7                     

Släkte efter släkte skall hylla dina verk

1 Kor 15:1–8

Jag förde vidare till er det som jag själv hade tagit emot

Luk 4:14–21

I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig

Tre ämnen för eftertanke

Tillsammans förkunnar vi på nytt de goda nyheterna som Jesaja hade profeterat om, som fullbordades med vår Herre Jesus Kristus, förkunnades av aposteln Paulus och togs emot av kyrkan. Om vi öppet ser på de olikheter vi har, de olika kyrkliga etiketter vi omfattar, får vi ändå aldrig förlora ur sikte det gemensamma uppdrag vi har att förkunna evangelium om Jesus Kristus.

 

Paulus var sänd ”för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord” (1 Kor1:17). Vägen till enhet finns i korsets kraft.

 

Det budskap vi förkunnar blir gripbart och aktuellt för oss när vi bär vittnesbörd om Jesu Kristi verk i våra egna liv och i den kristna församlingens liv.

 

Frågor

- På vilket sätt är det evangelium som vi har tagit emot präglat av kulturell och historisk överföring?

- Har detta blivit ett hinder för enhet?

- Hur skulle en fördjupad enhet i Kristus göra oss till bättre vittnen om det evangelium som vi har tagit emot?

Bön

Nåderike Gud, du har sänt din Son Jesus Kristus i Andens kraft för att rädda ditt folk. Förena oss i vår mångfald så att vi tillsammans kan bejaka och förkunna det glada budskapet om Kristi liv, död och uppståndelse för en värld som behöver hans evangelium. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.