SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 8 Ekumeniska böneveckan 25 januari 2018

Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn

 

Jes 11:12–13 

Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim

Psalt 106:1–14, 43–48 

Hämta hem oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn

Ef 2:13–19 

Han har med sitt liv på jorden rivit skiljemuren, fiendskapen

Joh 17:1-12

Jag har förhärligats genom dem

 

De karibiska kyrkorna arbetar tillsammans för att hela såren i Kristi kropp i detta område som bär på ett arv som kolonisationen har efterlämnat. Försoning förutsätter ofta ånger, upprättelse och helande av minnen. Ett exempel utgör handlingar av bön om förlåtelse och upprättelse mellan baptister i Storbritannien och Karibien. Precis som för Israel, är kyrkan i sin enhet kallad att vara både ett tecken och en aktiv aktör i försoningens tjänst.

 

Reflektion

Genom de bibliska berättelserna om frälsningshistorien finns ett omisskännligt motiv som är Guds oavbrutna beslutsamhet att skapa ett folk som han kan kalla sitt eget. Att bilda ett sådant folk – förenat i ett heligt förbund med Gud – utgör en väsentlig del av Guds frälsningsplan till Guds namns ära och lovsång.

 

Profeterna påminde Israel oupphörligt om att förbundet krävde att förhållandet mellan dess olika sociala grupper skulle karaktäriseras av rättvisa, medkänsla och barmhärtighet. När Jesu förberedde sig att besegla det nya förbundet i sitt eget blod, var det hans enträgna bön till Fadern att de som getts till honom av Fadern skulle vara ett, liksom han och Fadern var ett. När kristna upptäcker sin enhet i Jesus blir de delaktiga i Kristi förhärligande i Faderns närvaro, samma härlighet som han hade i Faderns närvaro innan världen var skapad. Därför måste Guds förbundsfolk alltid sträva efter att vara en försonad gemenskap. Det i sig blir ett tydligt tecken för alla folk på jorden på hur man ska leva i rättvisa och fred.

 

Bön

Herre,

vi ber i ödmjukhet att kyrkorna över hela världen

genom din nåd skall bli verktyg för din fred.

Må ditt namn bli helgat och ärat

genom deras gemensamma handlingar

som sändebud och ombud för din helande

och försonande kärlek bland splittrade folk.

Amen. 

 

Foto: William Knibb Memorial Church, Jamaican Baptist Church, Marc Dorsett, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.