SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 8 Uppdrag: Att bära ett budskap 

Waterdrops, Tallia, freeimages.com

 

Många hade kommit till tro genom kvinnans ord (Joh 4:39)

 

2 Mos 3:13–15 Mose vid den brinnande busken

Psalt 30 Herren ger oss liv

Rom 10:14–17 Skönt ljuder stegen av dem som bär goda ting

Joh 4:27–30; 39–40 Många hade kommit till tro genom kvinnans ord

 

Kommentar

 

Med ett förvandlat hjärta gick kvinnan ut på sitt uppdrag, sin mission. Hon berättade för sitt folk att hon hade funnit Messias. Många trodde på Jesus ”genom kvinnans ord” (Joh 4:39). Kraften i hennes vittnesbörd kom från förvandlingen av hennes eget liv genom mötet med Jesus. Tack vare hennes attityd av öppenhet kunde hon känna igen i främlingen (dvs Jesus), ”en källa … med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14).

 

Mission är nyckelordet i kristen tro. Varje kristen är kallad att förkunna Guds namn. Påven Franciscus sa till några missionärer: "Vart än ni går så gör det er gott att tänka på att Guds heliga Ande alltid går före oss." Mission är inte proselytism. De som verkligen förkunnar Jesus på rätt sätt möter andra i kärleksfullt samtal, i öppenhet för ömsesidigt lärande och med respekt för olikheterna. Vår mission utmanar oss att lära oss att dricka av det levande vattnet, utan att ta kontroll över brunnen. Brunnen tillhör inte oss. Snarare är det så, att vi hämtar liv från brunnen, den brunn vars levande vatten ges av Kristus.

 

Vår mission måste bestå av både ord och vittnesbörd i handling. Den brasilianske ärkebiskopen Hélder Câmara (1909-1999) sa en gång att många hade blivit ateister därför att de hade blivit så besvikna på trons människor som inte praktiserade vad de predikade. Kvinnans vittnesbörd ledde till att människor i hennes samhälle kom till tro på Jesus därför att hennes bröder och systrar såg sambandet mellan hennes ord och hennes egen förvandling.

 

Om våra ord och vårt vittnesbörd är genuina kommer världen att höra och tro. ”Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört?” (Rom 10:14)

 

Frågor

  1. Hur ser förhållandet mellan enhet och mission ut?
  2. Finns det människor i vår egen församling vars livshistoria är ett vittnesbörd om enhet?

Bön

 

Gud, du som är källan till det levande vattnet,

gör oss till vittnen om enheten i både våra ord och våra liv.

Hjälp oss att förstå, att vi inte äger brunnen och ge oss vishet att ta emot samma nåd hos andra.

Förvandla våra hjärtan och våra liv så, att vi blir trovärdiga bärare av de goda nyheterna.

Led oss alltid till möten med den andre, så som vi får möta dig.

Vi ber om detta i din Son, Jesu Kristi namn, i den heliga Andens enhet.

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.