SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dialog som nyckel för fred och samförstånd 

Rony Smolar, Tuomas Martikainen och Jan Edström.

 

Samarbetet mellan staten och religionerna belystes av religionsvetaren Tuomas Martikainen och jounalisten Rony Smolar vid ett seminarium den 7 februari 2013 i Åbo. Seminariet Dialog som nyckel för fred och samförstånd ordnades som en del av FN:s Interfaith Harmony Week av RESA-forumet, Ekumeniska Rådet i Finland och Teologiska fakulteten.

 

Martikainen konstaterade att religionsmöte på olika nivåer har ökat markant de senaste 20 åren. Å ena sidan vill staten ha kontakt med de religiösa samfunden för att kunna styra vissa intressefrågor som hör ihop med invandring, minoriteter, integration och säkerhetsfrågor. Å andra sidan har religionsdialogen blivit mera aktiv och självständig med många olika aktörer från de olika religionerna. Religionssamarbetsforumet RESA växte fram som ett resultat av president Tarja Halonens kontakter till religionsledare efter 9/11. Forumet har ett klart mandat att arbeta för att trygga samhällsfreden, men vill också utveckla dialogen på gräsrotsnivå.

 

Rony Smolar berättade hur de judiska soldater som bosatte sig i landet efter det finsk-ryska kriget så småningom fick rätt att bilda en judisk församling och hålla kvar sina traditioner. Också nyare religiösa samfund har för eller senare varit tvungna att anpassa sig till finländska förhållanden och organisera sig för att få myndigheternas stöd och erkännande. I likhet med de tatariska muslimerna har judarna integrerat sig helt i det finländska samhället. Med ett stabilt medlemsantal och en ny överrabin ser framtiden för de judiska församlingarna (Helsingfors, Åbo) stabil ut.

 

Under den efterföljande paneldiskussionen som leddes av RESA-forumets ordförande Jan Edström, berördes många aktuella frågor, från olika former av religionsdialog till hur trygga skolornas religionsundervisning.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.