SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dialogia sosiaalifoorumin käytävillä 

 

Nuorten uskontodialogiryhmä toi uskontodialogin näyttävästi osaksi yhteiskunnallista keskustelua osallistumalla Suomen sosiaalifoorumiin. Mihin uskonnonvapautta tarvitaan? -paneelikeskustelussa nuoret muslimit ja kristityt jakoivat ajatuksiaan uskonnonvapauden toteutumisesta Suomessa.

 

Aluksi nuoret intoutuivat pohtimaan uskonnollisten symbolien merkitystä omassa elämässään. ”Pukeutumalla islamin mukaisesti vien islamin viestiä eteenpäin. Siksi toivoisin, että ihmiset kysyisivät rohkeasti, miksi käytän huivia”, sanoi Farhia Mohamed, 20.

 

Vladan ortodoksiseen uskoon kuuluva ristinmerkki herättää silloin tällöin huomiota, ja hän on saanut selitellä myös kirkossa käyntiään. ”Suurin ongelma on kuitenkin, että kaverit eivät uskalla kysyä uskostani, vaan vaikenevat kohteliaasti”, huomautti Vlada Wahlstén, 27.

 

Miten uskonnonvapaus sitten toteutuu Suomessa? ”Luterilaisten kristittyjen osalta uskonnonvapaus toteutuu Suomessa kyllä ulkoisesti, mutta vapautta rajoittavat mielemme lukot, jotka estävät meitä olemalla aidosti vapaita”, pohti Kalle Kuusniemi, 27.

 

”Suomessa on hyvä uskonnonvapaustilanne, mutta esimerkiksi muslimien on ollut vaikea saada omia tiloja. Olisi kaikille eduksi, jos moskeijoiden ei tarvitsisi olla kerrostalojen rapuissa, jotka täyttyvät perjantaisin rukoilemaan kiiruhtavista muslimeista”, havainnollisti Nahla Hewidy, 20.

 

Yleisö osallistui vilkkaasti paneelikeskusteluun tarjoten myös uskontokriittisiä äänenpainoja. Kysymys siitä, pitäisikö uskonnoista luopua kokonaan maallistuneen yhteiskunnan pyöriessä omalla painollaan, kirvoitti nuorilta kannanottoja.

 

”Julkinen areena on tehty jo liian neutraaliksi uskonnoista. Uskonnot pitäisi tuoda yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen!”, Kalle sanoi. Farhia kannatti ajatusta. ”Olisi virhe kieltää uskonto, koska silloin monet ihmiset menettäisivät toivon”. Nuoret korostivat, että yhteiskunta rauha järkkyy, jos joiltakin viedään oikeus harjoittaa uskontoa. Toisaalta usko ei saisi johtaa myöskään yhteiskunnasta eristäytymiseen.

 

Paneelikeskustelun aloituspuheenvuoron piti Ilari Rantakari, joka nosti puheenvuorossaan esille uskontodialogin saavutuksia. Keskustelun päätteeksi Waliid Hammoud veti yhteen keskustelua todeten, että nuorilla on aina ollut tahto ja voima muuttaa maailmaa. Nuorten uskovien välisen dialogin tärkeintä antia on oppia tuntemaan toisin uskovia suorassa kohtaamisessa ilman median välittämiä ennakkoluuloja.

 

Marjo Tuovinen, SKYSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.