SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ecumenical Diakonia - uusi julkaisu esittelee kirkkojen diakonista näkyä ja nykytilaa maailmanlaajuisesti

9.6.2022 julkaistiin Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ja ACT Alliancen uusi yhteinen julkaisu, jonka tarkoituksena on selventää ekumeenisen diakonian käsitystä ja tarjota kirkoille ja ekumeenisille kumppaneille maailmanlaajuisesti yhteinen foorumi yhdessä toiminnalle ja pohdinnalle. 

Laajassa julkaisussa hahmotellaan diakonian teologisia osatekijöitä ja tarjotaan käytännön sisältöä diakonian palveluksessa toimiville. Tutkimusasiakirjaa on tarkoitus käyttää ekumeenisen diakonian koulutukseen ja harjoitteluun, diakoniaan osallistuvien institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen sekä kirkkojen, ekumeenisten kumppaneiden, ACT Alliancen ja Kirkkojen maailmanneuvoston välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseen.

Julkaisuun voi tutustua ja sen voi ladata itselleen Kirkkojen maailmanneuvoston sivustolta:
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.