SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Edistänkö rauhaa? - Uskontojen ja katsomusten  yhteisymmärrysviikko

Yhteisymmärrysviikkoa vietetään vuosittain helmikuun ensimmäisellä viikolla. Vuonna 2023 viikko on 30.1.–5.2.2023.  Vuositeemana Edistänkö rauhaa? Suomessa viikkoa koordinoi SEN:n kumppanuusjärjestö .

Edistänkö rauhaa? –teeman avulla halutaan haastaa meistä jokainen pohtimaan omaa rooliamme rauhanrakentajina. Harva meistä osallistuu valtioiden välisiin rauhanneuvotteluihin, mutta jokainen meistä voi edistää rauhaa arjessamme. Onko oma toimintani rauhaa rakentavaa? Mikä minun roolini voi olla rauhan edistämisessä?

Yhteisymmärrysviikon tapahtumat ja lisätietoja osoitteessa 

Yhteisymmärrysviikkoa (World Interfaith Harmony Week) juhlitaan  ympäri maailmaa.
YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.