SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Egyptin uskonnolliset johtajat ovat sitoutuneet uskontojen vuoropuheluun

Arkkipiispa Leo, arkkipiispa Jukka Paarma, Pyhän Katariinan luostarin johtaja Damianos ja Suomen Egyptin suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albi. Horebin vuoren pyhiinvaeltajat ovat saapuneet nousun puoliväliin. Aamuaurinko jo valaisee karun maiseman. Joukkoa johtaa ap Leo, seuraavana pääsihteeri Heikki Huttunen, ap Jukka Paarma ja kirkkoneuvos Risto Ikäheimo. Kairossa koptilaisen Pyhän Simonin luostarin seinäveistokset kertovat pelastushistorian keskeiset tapahtumat.

 

Egyptin islamilaiset johtajat ovat sitoutuneet tukemaan maltillista islamia ja käymään uskontojen välistä vuoropuhelua. Islamin ja kirkkojen johtajat toivovat dialogin ulottuvan myös Egyptin ruohonjuuritasolle, missä uskonnolliset jännitteet usein liittyvät taloudellisiin intresseihin. Näin kerrottiin olleen Nag Hammadin ampumavälikohtauksenkin yhteydessä tammikuussa.

 

Arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo tekivät yhteisen pyhiinvaelluksen Egyptiin 10.–14.4.2010. He tapasivat Kairossa Egyptin ja sunnilaisen maailman merkittävät uskonnolliset johtajat Al Azharin suursheikki El Tayebin ja suurmufti Ali Gomaan sekä Aleksandrian ortodoksisen patriarkan Theodoros II:n ja koptikirkon johtajan paavi Shenouda III:n.

 

Egyptin islamilaisessa tasavallassa islam on valtionuskonnon asemassa. Islamin sisäiset jännitteet ovat saaneet sunnijohtajat korostamaan islamin yhteiskuntaa rakentavaa roolia ja osallistumista myös maailman laajaan uskontojen vuoropuheluun esimerkiksi ns. Common World -julkilausuman mukaisesti.

 

Arkkipiispojen vierailusta aikanaan sovittiin suursheikki Al Tantawin kanssa, mutta hänen äkillisen poismenonsa vuoksi tapaamiset oli järjestetty tämän seuraajan El Tayebin ja suurmufti Ali Gomaan kanssa. He molemmat edustavat islamin johtajien joukossa aikaisempia nuorempia ikäluokkia.

 

 Aleksandrian patriarkka Theodoros korosti ortodoksisten seurakuntien ja luostarien toimintavapautta, vaikka lähetystyö ja siirtyminen islamista kristinuskoon ei Egyptissä olekaan sallittua. Sen sijaan hän iloitsi ortodoksisesta lähetystyöstä muualla Afrikassa. Hän kiitti erityisesti Suomen ortodoksista kirkkoa tuesta Keniassa tehtävälle lähetystyölle.

 

Arkkipiispa Leon johdolla vieraat ja isännät viettivät rukoushetken vuonna 2004 helikopterionnettomuudessa kuolleen Aleksandrian patriarkka Petroksen haudalla.

 

Koptikristittyjen jo 86-vuotias johtaja paavi Sheneouda ilmaisi kirkkonsa tilanteen sanomalla, että jos kirkolla ei ole vastassaan vaikeuksia ja ristiä kannettavanaan, se ei ole kristillinen kirkko.

 

Arkkipiispat tutustuivat koptikirkon Pyhän Simonin luolaluostariin ja toimintakeskukseen kaupunginosassa, joka on rakennettu jätevuoren päälle. Isä Sameanin johtama luostari palvelee laajasti alueen asukkaita, erityisesti lapsia ja nuorisoa, joiden parissa tehtävään työhön koptikirkko erityisesti panostaa.

 

Koptilaisen kansalaisjärjestö APE:n (Association for the Protection of the Environment) pääasiassa vapaaehtoisvoimin ylläpitämä toimintakeskus on myös Suomen valtion kehitysyhteistyökohde ja äskettäin sen koulutoimintaa varten on tilattu uuden oppimiskeskuksen piirustukset suomalaisilta arkkitehdeiltä.

 

Koptikristittyjä 70-miljoonaisessa Egyptisssä arvioidaan olevan 12 miljoonaa, ortodokseja puolestaan muutama miljoona.

 

Suomalaisten arkkipiispojen yhteisesiintyminen sai kiitosta niin islamin kuin kirkkojenkin edustajilta. Arkkipiispat myös tapasivat mm. Vatikaanin nuntiuksen arkkipiispa Michael Fitzgeraldin ja Kairon anglikaaniksen arkkipiispan Mouneer Anisin.

 

Uskontojen johtajien tapaamiset Kairossa liittyivät arkkipiispa Paarman ja arkkipiispa Leon yhteiseen pyhiinvaelukseen Siinailla sijaitsevaan, 300-luvulta peräisin olevaan Pyhän Katriinan luostariin.

 

Arkkipiispat nousivat 2 300 metriä korkean Hooreb-vuoren huipulle, missä Mooses sai Jumalalta lain taulut.

Arkkipiispat liittyivät niiden 350 000 pyhiinvaeltajan joukkoon, jotka vuosittain vierailevat Pyhän Katariinan luostarissa. Luostari on tunnettu sen alueella olevasta palavasta pensaasta, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle, ja Pyhän Katariina Aleksandrialaisen reliikeistä.

 

Aikaisemmin arkkipiispat ovat tehneet yhdessä pyhiinvaeluksia mm. Istanbuliin, Roomaan ja Moskovaan. Tämänkertainen pyhiinvaellus tapahtui Siinain arkkipiispa Damianoksen kutsusta.

 

Al Azharin suurmuftin kutsuminen Suomeen tutustumaan maamme uskontotilanteeseen ja uskontolainsäädäntöön on ollut esillä aikaisemmin. Nyt kutsu osoitettiin suursheikki El Tayebille.

 

Arkkipiispojen pyhiinvaellusseurueeseen ja uskontojohtajien tapaamisiin osallistuivat mm. myös Suomen Egyptin suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albi ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

 

Teksti ja kuvat: Heikki Jääskeläinen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.