SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekofasta: Från ett stort fotspår till ett gott handavtryck!

Ekofastan inleds. Syster Elisabeth, miljöminister Ville Niinistö, miljöcentralens generaldirektör Lea Kauppi och ärkebiskop Kari Mäkinen bakade fastlagsbullar onsdagen den 26 februari i Nylands Marthors kök och funderade över sina fasteval. Deras budskap är tydligt: allas val är viktiga!

 

Finlands miljöcentral (SYKE), Evangelisk lutherska kyrkan i Finland och Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar olika kyrkor i vårt land, kallar medborgare, företag och beslutsfattare att arbeta för en hållbar och rättvis värld.

 

Stort mediaintresse.Genom den gemensamma vill vi visa, att vi kan bromsa klimatförändringen, öka rättvisan och höja välfärden genom enkla lösningar i vardagen. Det handlar om livsduglighet för vår värld i dag och i framtiden. Nu är vårt koldioxidavtryck alldeles för stort.

 

Det krävs åtgärder för att hejda klimatförändringen. De val vi gör till förmån för vår jord, för de fattiga och för barnen innebär inte ett glädjelöst och dystert liv utan en strävan till måttfullhet och insikt om begränsade resurser.

 

Vi som lever i de rikare länderna befinner oss i nyckelposition. Även om vårt land är litet, kan vårt exempel globalt uppmuntra till en ny attityd och ett nytt sätt att handla. Om de rika länderna inte är beredda att handla, är det lönlöst att förvänta sig åtgärder av de fattiga länderna. Det är inte bara orättfärdigt utan även meningslöst.

 

Att granska sin egen livsstil är en politisk handling. Vi kan välja grön el, minska privatbilism och flygresor, äta mindre mängder av kött och prioritera teknologi som sparar energi.

 

Vi efterlyser också samhällsansvar och rättfärdiga spelregler av beslutsfattare och företag. Beslutsfattarna ansvarar för att det stiftas lagar som stöder hållbar livsstil och företagsverksamhet. Också teknologin blir till hjälp när det finns efterfrågan, vilja och tryck på att utveckla den.

 

Genom att avstå från överflödet kan vi upptäcka skönheten och värdet i det som är grundläggande i livet. Då kan vi på ett hållbart och måttfullt sätt njuta av de gåvor naturen ger. Konsumtionen är då inte omåttlig utan måttfullhet blir nog.

 

Inom många religioner hör askes till traditionen. Genom askes strävar man till att upptäcka ett tidlöst värde och en mening i sådant som hör till det vardagliga livet. Ekofastan infaller under den tid då vi i kyrkoåret firar den stora fastan som förberedelse för påsken.

 

Ett andligt liv och en måttfull livsstil stöder varandra. När man försöker leva måttfullt och avhålla sig från överflöd leder detta till att man kan upptäcka vad man redan har och känna tacksamhet över detta. Sinnet öppnas för glädje och fest.

 

26 februari 2014

 

Generaldirektör Lea Kauppi

 

Ärkebiskop Kari Mäkinen

 

Biskop Teemu Sippo SCJ

Ekumeniska Rådets i Finland ordförande

 

Ekofasta, pdf 


 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.