SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekopaasto alkaa, metsä kutsuu

Tänä vuonna Ekopaaston aiheena on monenlaiset metsäsuhteet ja metsän kutsu.

Sillä metsä kutsuu meitä: hiljentymään, suojelemaan, samoamaan, nauttimaan, virkistymään…

Kampanja käynnistyy tuhkakeskiviikkona 2.3.2022 ja kestää seitsemän
viikkoa pääsiäislauantaihin 16.4.2022 asti.


Kampanja näkyy verkossa ja somessa, ja tarjoaa kokemuksellisuutta
ja hiljentymistä sekä käytännön osallistumisvinkkejä.

 Lisätietoa:


Liity mukaan Ekopaastoon ja seuraa Ekopaastoa somessa tunnisteella #ekopaasto.
Saat vinkkejä, näkökulmia ja inspiraatiota lähteä metsään. Jaa omia kokemuksia ja haasta muita mukaan tunnisteella #minunmetsäni.

 

Mikä Ekopaasto?

 Valtakunnallista Ekopaastoa on toteutettu vuodesta 2012. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon, rohkaisemaan kohtuuteen ja vastuullisuuteen ja näin vahvistamaan luontosuhdettamme tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.Vuosien aikana kampanjassa on painotettu erilaisia ympäristöteemoja kristillisestä näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinnettä. 


Yhteistyökumppanit 2022
Finlandsvenska scouter FISSC ​
Finska Missionssällskapet FMS​
Hiljaisuuden ystävät ry. ​
Martat​
Marthaförbundet​
Suomen luonnonsuojeluliitto ​
Suomen partiolaiset​
Suomen ympäristökeskus SYKE ​
Tapio



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.