SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekopaasto: Raskaasta jalanjäljestä hyvään kädenjälkeen!

Startataan Ekopaastoa! Nunna Elisabeth, ympäristöministeri Ville Niinistö, SYKE:n pääjohtaja Lea Kauppi ja arkkipiispa Kari Mäkinen leipovat keskiviikkona 26.2. laskiaispullia Uudenmaan Marttojen keittiössä Helsingissä ja pohtivat ekopaastovalintojaan. Viesti on selkeä: jokaisen valinnoilla on väliä!

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suomen evankelisluterilainen kirkko ja maamme kristillisiä kirkkoja edustava Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) kutsuvat kansalaisia, yrityksiä ja päättäjiä rakentamaan kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa.

 

Yhteisellä haluamme osoittaa, että yksinkertaisilla arjen ratkaisuilla voimme hillitä ilmastonmuutosta, lisätä oikeudenmukaisuutta ja edistää hyvinvointia. Kyse on maailmamme elinkelpoisuudesta tänään ja tulevaisuudessa. Nyt hiilijalanjälkemme on liian raskas.

 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja. Valinnat maapallon, köyhien ja lastemme hyväksi eivät tarkoita ilotonta ja ankeaa elämää, vaan pyrkimystä kohtuuteen ja riittävyyteen.

 

Me vauraimpien maiden asukkaat olemme avainasemassa. Vaikka olemme pieni valtio, esimerkkimme voi rohkaista globaalisti uudenlaiseen asenteeseen ja toimintaan. Jos rikkaat maat eivät ole valmiita tekoihin, on hyödytöntä odottaa niitä köyhiltä kansoilta. Se on paitsi epäoikeudenmukaista myös turhaa.

 

Omien elämäntapojen tarkistaminen on poliittinen teko. Voimme valita vihreää sähköä, vähentää yksityisautoilua ja lentämistä, syödä vähemmän lihaa ja suosia energiaa säästävää teknologiaa.

 

Mutta me haluamme myös päätöksentekijöiltä ja yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja oikeudenmukaisia pelisääntöjä. Päättäjien vastuulla on säätää kestäviä elämäntapoja ja yritystoimintaa tukevia lakeja. Teknologiakin tulee apuun, kun sen kehittämiseen on kysyntää, tahtoa ja painetta.

 

Luopumalla liiasta voimme huomata perusasioiden kauneuden ja arvon. Silloin voimme nauttia luonnon tarjoamista lahjoista kestävällä ja kohtuullisella tavalla. Kuluttaminen ei tuolloin ole kyltymätöntä, vaan kohtuus on kylliksi.

 

Monien uskontojen perinteeseen kuuluu askeesi, joka kutsuu löytämään ajallisten asioiden sisältä niiden ajattoman arvon ja merkityksen. Ekopaasto toteutetaan kirkkovuoteen kuuluvan suuren paaston aikana, jolloin valmistaudutaan pääsiäiseen.

 

Hengellinen elämä ja kohtuullinen elämäntapa tukevat toisiaan. Kohtuus ja pidättäytyminen liiasta johtavat huomaamaan mitä hyvää itsellä jo on ja tuntemaan siitä kiitollisuutta. Mieli avautuu iloon ja juhlaan.

 

26. helmikuuta 2014

 

Pääjohtaja Lea Kauppi

Ekopaaston avaus 26.2. sai osakseen ansaittua mediahuomiota. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

 

Piispa Teemu Sippo SCJ

Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja


Ekopaasto.pdf

 


 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.