SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen delegaatio tapasi paavi Franciscuksen

Ekumeeninen delegaatio Vatikaanissa. Metropoliitta Ambrosius, piispa Irja Askola, piispa Brian Farrell, kardinaali Kurt Koch, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, viestintäjohtaja Tuomo Pesonen ja piispa Teemu Sippo SCJ. Kuva: Kaisa Kariranta.

Piispat Irja Askola ja Teemu Sippo SCJ sekä metropoliitta Ambrosius seurueineen tapasivat paavi Franciscuksen maanantaina 18.1.2016 paavin yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Piispa Askola esitti suomalaisvieraiden tervehdyksen. Lahjana paavi sai osuuden suomalaisesta ikimetsästä. Paavilla on paikka suomalaisten sydämissä ja nyt myös konkreettinen paikka maassamme.

 

Piispa Irja Askola totesi muun muassa seuraavaa:

- Teillä on erityinen paikka monen suomalaisen sydämessä. Sekä sananne, että monet merkittävät symboliset tekonne ovat koskettaneet ja inspiroineet minua ja monia muita suomalaisia.

- Vihapuheen ja pelon keskellä kristittyjen tulee olla toisenlaisina esimerkkeinä, sillä evankeliumin henki ei löydy eristäytymisestä tai esteiden rakentamisesta.

- Opilliset neuvottelut ovat olennainen osa ekumeenista yhteydenpitoa, mutta ekumenia ei voi elää ilman tavallisten miesten ja naisten elämänkokemuksia tai elämän todellisuutta. Ekumeenisuus tarkoittaa sydämellistä uteliaisuutta toinen toisemme haavoista ja unelmista.

 

"Vuoropuhelussamme opilliset ja käytännön erot yhä pysyvät, mutta sen ei pidä lannistaa meitä. Sen sijaan sen tulisi innostaa matkaamme kohti suurempaa yhteyttä. Meidän on työskenneltävä voittaaksemme vanhat asenteet ja epäluulot", paavi Franciscus vastasi piispa Askolalle.

 

Lue paavin

 

Piispa Irja Askola luovutti lahjana paaville 10 aarin osuuden suojellusta suomalaisesta ikimetsästä.

”Sen lisäksi, että teillä on paikka suomalaisten sydämissä, teillä on nyt myös konkreettinen paikka Suomessa”, Askola sanoi.

 

Paavin nimissä suojeltu metsäosuus sijaitsee Tomteskogin metsässä, Porvoossa Helsingin hiippakunnan alueella. suojelee suomalaisia ikimetsiä erityisesti Etelä-Suomen alueella lahjoituksin kerätyillä varoilla.

 

KT

 

Ekumeeninen delegaatio Roomassa

 

Piispa Teemu Sippo ja metropoliitta Ambrosius toimittavat Pyhän Henrikin päivän messun Santa Maria sopra Minervan kappelissa 19. tammikuuta. Messussa laulaa suomalainen kamarikuoro . Ekumeenista jumalanpalvelusta on vietetty vuodesta 1985 lähtien..

 

Piispa Irja Askola ekumeenisessa vesperissä Pyhän Birgitan sisarten kirkossa 18.1. Vesperin toimittaa Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston johtaja, kardinaali Kurt Koch. Suomalaisten piispojen ohjelmassa on myös vierailu Paavillisessa kristittyjen ykseyden neuvostossa, jota johtaa viime vuoden keväällä Suomessakin vieraillut kardinaali Kurt Koch.

 

Lisää aiheesta, muun muassa piispa Irja Askolan haastattelu sivulla:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.