SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen joulu - katsaus kristillisiin jouluperinteisiin koulujen käyttöön

Ekumenia tarkoittaa kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyötä. Joulu on kristityille tärkeä juhla, jolloin muistellaan Jeesuksen, Vapahtajan syntymää. Kristillisten yhteisöjen joulunviettotavoissaon paljon yhteistä, mutta myös joitakin kyseiselle yhteisöille tärkeitä erityispiirteitä. Tervetuloa tutustumaan eri kristillisten yhteisöjen joulun viettoon!

Oheisen diasarjan tavoitteena on esitellä joulun viettoa eri kristillisissä perinteissä. Mukana diasarjassa on myös historiallinen näkökulma, tutkimustietoa suomalaisista
joulunvieton tavoista sekä tehtäviä.

Diasarjaa voi käyttää erilaisissa ryhmissä. Sarjaa tehdessä kohderyhmänä on ollut
alakoulu, mutta sarja sopii soveltaen käytettäväksi sekä vanhempien että nuorempien
lasten tai aikuisten kanssa.

Diasarjan diojen tekstien haastavuus vaihtelee, joten ohjaajan on hyvä tutustua sarjaan
etukäteen ja miettiä juuri omalle ryhmälleen sopiva tapa käyttää dioja.

Diasarjan on valmistellut Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaosto.

Antoisia hetkiä jouluperinteiden parissa!

Lataa diasarja (pdf) tästä alta:

Ekumeeninen joulu.pdf

Kuva: Alexas Fotos Pixabaystä


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.