SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä vietettiin Oulun tuomiokirkossa 21.11.2021 ekumeenista jumalanpalvelusta. Palveluksen toteutukseen osallistui laaja joukko paikallisten seurakuntien ihmisiä ja Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo piti opetuspuheen (). Rovasti Veijo Koivula lausui jumalanpalveluksen johdantosanat.


Palveluksessa laulettiin yhdessä ja kuultiin monipuolisesti musiikkia. Muusikot olivat ev.-lut. tuomiokirkkoseurakuuna urkuri Raimo Paaso ja kanttori Henna-Mari Sivula, Oulun vapaaseurakunnasta Daisy Öster lauloi ja soitti kitaralla Laula ihmisille ilosta –kappaleen. Yhdessä veisattiin virret 194, 199 ja 329 sekä Hengellisestä laulukirjasta Siunattu varmuus-kappale.

 

Vanhan testamentin lukukappaleeseen 1. Kuninkaiden kirjasta 8:20, 27-30 johdatti Soile Kasi (met.) ja luki Ruut Niemi ja Uuden testamentin lukukappaleeseen Ilmestyskirjasta 5:11-14 johdannon lausui Risto Hämeenkorpi (kat.) ja tekstin luki Sisko Kuumola-Liimatta (ev.-lut.). Evankeliumitekstiin Johanneksen evankeliumista 4:23-24 johdatti Ruut Niemi (hell.) ja lukijana toimi Risto Wotschke (vap.).

 

Yhteiseen esirukoukseen johdattivat Marko Patronen (ort), Soile Kasi (met.), Kauko Uusisilta (hell.), Eila Maunu (adv.), Marja Sivonen (vap.), Lucia Ferraro (kat.) ja Veijo Koivula (lut.).

 

Jumalanpalveluksen loppupuolella veisattiin Ehtooveisu Oulun Ortodoksisen katedraalikuoron kanssa, johtajanaan Juhani Matsi:

Oi Jeesus Kristus,
Sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän,
pyhän autuaan ihana Valkeus.
Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton
me veisaten ylistämme Jumalaa,
Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.
Jumalan Poika, Elämänantaja.
Kohtuullista on, että Sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan.
Sen tähden maailma Sinua ylistää.


Loppusiunaukseen seurakunnan sulki Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma.

 

Jumalanpalveluksen jälkeen oli tarjolla kirkkokahvit Oulun  luterilaisen tuomiokirkkoseurakunnan kauniissa Vanhassa pappilassa, jossa tuomiorovasti Satu Saarinen emännöi kahvihetkeä.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.