SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen lähetyspyhä 11.-12.10.2014 – Kristityn vapaus 

Discussion
Kuva: Jayanta Behera, freeimages.com

 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena. Tänä vuonna ajankohta on 11.-12. lokakuuta. Lähetyspyhä korostaa yhteistä rukousta kaikille kristityille kuuluvan lähetystehtävän puolesta. Yhteisen lähetyspyhän vieton toivotaan vahvistavan kristittyjen yhteistä todistusta, keskinäistä rauhaa, sovintoa ja rakkautta sekä innostavan erityisesti nuorisoa lähetysvastuuseen. Tämän vuoden teemana on Kristityn vapaus – En kristen människas frihet.

 

Sen lisäksi että samalla paikkakunnalla toimivat seurakunnat rukoilevat toistensa lähetystyön puolesta, voivat ne esimerkiksi kutsua toisen kirkko- ja seurakunnan lähetysväkeä tilaisuuksiinsa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lähetystyöstä. Näin kristityt voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa tekemää työtä sekä vahvistamaan yhteistä kristillistä todistusta, jotta maailma uskoisi.

 

Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Sysäyksen tähän antoi Suomen lähetysneuvottelu (20.–22.10.1998), joka järjestettiin Lohjan Vivamossa. Neuvottelua isännöivät Suomen Ekumeeninen Neuvosto, ja .

 

Lähetysneuvottelun päätteeksi julkaistiin Vivamon viesti, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Olemme kokeneet, että erilaisista perinteistämme huolimatta on mahdollista oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia lähetyskäsityksiä ja toistemme tekemää työtä. Rohkaistessamme toisiamme vahvistamme yhteistä näkyä Jumalan lähetyksestä. Rukoilemme, että sanoma hänen sovittavasta rakkaudestaan Jeesuksessa Kristuksessa tavoittaisi mahdollisimman monia ihmisiä lähellä ja kaukana. Meitä rohkaisee tieto siitä, että kristittyjen määrä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvaa voimakkaasti, ja että niiden kirkkojen lähetystyö on yhä laajempaa. Meidän lähetystyömme merkitsee yhteistyön tiivistämistä nuorten kirkkojen ja lähetysten kanssa kaikkialla maailmassa.

 

Tutustu

 

Kristityn vapaus - En kristen människas frihet 

TutustuSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.