SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen lähetyspyhä 7.-8.10.2017 kuljettaa kristityn vapauden lähteille

Waterfall, Alexsander Warnolf, freeimages.

Ekumeenista lähetyspyhää vietetään 7.–8.10.2017. Seurakuntia kutsutaan viettämään yhteistä lähetyspyhää lokakuun toisena viikonvaihteena. Tämän vuoden teema on Kristityn vapaus evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti. 

 

– Ekumeenisen lähetyspyhän sanoma kuljettaa vapauden lähteelle, joka yhdistää kaikki kristityt. Saamme juoda samaa elävää vettä, joka synnyttää toivoa ja uudistumista, kuvaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

 

Lähetyspyhää varten on valmistettu kattava, ekumeeninen aineisto, jonka tarkoitus on tukea seurakuntien tehtävää Kristuksen kristityille antaman yhteisen lähetystehtävän toteuttamisessa.

 

– Ekumeenista lähetyspyhää on hyvä viettää laajemmin kuin vain oman seurakunnan lähetyspyhää. Eri kirkkojen seurakunnat voivat suunnitella esimerkiksi yhteisen Raamattu-meditaation, jumalanpalveluksen tai rukoushetken. Perinteinen tapa viettää ekumeenista lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja, kertoo Auvinen.

 

Aineisto ja lisätiedot lähetyspyhästä löytyvät SEN:n sivuilta. Materiaalit ovat suomeksi ja pääosin myös ruotsiksi. Ne ovat vapaasti sovellettavissa omiin tarpeisiin.

 
Ekumeenisen lähetyspyhän tausta 

Lähetyspyhänä korostetaan kristittyjen yhteistä rukousta Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta. Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen. Lähetyspyhään liittyen järjestöstään jumalanpalveluksia, vierailuja ja yhteisiä ekumeenisia lähetystilaisuuksia.

 

Lähetyspyhä on toteutettu vuodesta 1999 alkaen vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena.  Taustavoimina ovat Suomen Lähetysneuvosto (SLN), Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN).

 

on kaikkien käytettävissä ja kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä. Työryhmään vuonna 2017 kuuluvat Richard Brewis (SVKN, vap.), Maria Hattunen (SEN, ort.), isä Nguyen Toan Tri (SEN/ERF, kat.) ja Jukka Norvanto (SLN, lut.)

 

Lisätiedot:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.