SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2019: Ensimmäinen päivä

Oikeus virratkoon kuin vesi

Aamos 5:22–25

Luuk. 11:37–44

 

Mietiskely

Kristityt voivat olla joskus hyvinkin sitoutuneita rukoukseen ja jumalanpalvelukseen, mutta vähemmän huolissaan köyhistä ja syrjäytetyistä. Toisinaan rukoilemme kirkossa, mutta samaan aikaan sorramme toisia ja hyväksikäytämme ympäristöä. Indonesian kristityt ovat huomanneet, että heidän maassaan on ihmisiä, jotka koettavat intohimoisesti harjoittaa uskoaan, mutta sortavat toisinuskovia jopa väkivaltaisesti. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että oikean jumalanpalveluksen ulkoinen merkki on oikeudenmukainen toiminta. Hän tuomitsee ankarasti tätä velvoitetta laiminlyövät.

 

Aamoksen profetiassa Jumala hylkää niiden jumalanpalveluksen, jotka laiminlyövät oikeutta, kunnes he antavat ”oikeuden virrata kuin veden ja vanhurskauden kuin ehtymättömän puron” (5:24). Profeetta edellyttää täydellistä yhteyttä jumalanpalveluksen ja oikeudenmukaisten tekojen välillä. Kun kristityt työskentelevät yhdessä kuunnellakseen köyhien ja sorrettujen huutoa, he kasvavat yhteydessä toinen toiseensa ja Kolmiyhteiseen Jumalaan.

 

 

Rukous

Lesken, orvon ja muukalaisen Jumala,
Sinä olet osoittanut meille vanhurskauden tien.
Anna meidän kulkea tietäsi oikeudenmukaisesti toimien ja sinua palvellen.
Anna meidän kristittyinä yhdessä kiittää ja kunnioittaa sinua
ei vain sydämissämme ja mielissämme vaan myös teoissamme ja toimissamme.
Anna Pyhän Hengen auttaa ja johtaa meitä toimimaan oikeudenmukaisuuden puolesta missä ikinä olemme, niin että monet voisivat vahvistua meidän tekojemme kautta.
Jeesuksen nimessä. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.