SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2019: Kahdeksas päivä

Herra on minun valoni ja apuni

Ps. 27: 1–4
Joh. 8: 12–20

 

Mietiskely

Päivittäiset mietiskelymme Kristittyjen ykseyden rukousviikon kahdeksan päivän aikana ovat käsitelleet monia vaikeita tilanteita, joita kohtaamme tämän päivän maailmassa ja joihin lukeutuvat ahneus, väkivalta, poissulkeminen, hyväksikäyttö, saastuttaminen, nälkä ja ihmiskauppa. Indonesian kirkot tietävät, että nämä kysymykset haastavat kaikkia kristittyjä. Kirkot tunnistavat ja tunnustavat, että osa näistä synneistä on tahrannut myös heidän omaa elämäänsä haavoittaen kirkkojen ykseyttä ja kaventaen niiden todistusta maailmassa. Samalla kirkot tunnistavat myös ne monet lupaavat tilanteet, joissa kirkot ovat tulleet yhteen ja todistaneet ykseydestään Kristuksessa.[1] Kristityt toisaalla maailmassa voivat nimetä monia muita esimerkkejä omista tilanteistaan.

 

Päivä päivältä, vuosi vuodelta ja erityisesti tämän Kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana kristityt liittyvät yhteiseen rukoukseen, tunnustavat yhteisen uskon, johon heidät on kastettu, kuuntelevat Jumalan ääntä Kirjoituksissa ja rukoilevat yhdessä Kristuksen ruumiin ykseyden puolesta. Näin tehdessään he tunnistavat Pyhän Kolminaisuuden kaiken ykseyden lähteeksi ja Jeesuksen maailman valoksi, joka lupaa elämän valon niille, jotka häntä seuraavat. Maailman monet epäoikeudenmukaisuudet tekevät heidät usein murheellisiksi ja vihaisiksi. He eivät kuitenkaan menetä toivoaan, vaan siirtyvät toimintaan. Koska Herra on heidän valonsa ja apunsa ja heidän elämänsä turva, he eivät pelkää.

 

Rukous

Jumala ylläpitäjämme,
me ylistämme sinua hyvyydestäsi ja rakkaudestasi,
jolla vahvistat meitä koettelemusten aikana,
ja valostasi, jonka näytät meille pimeinä aikoina.
Muuta elämämme niin, että voisimme olla toisille siunauksena.
Auta meitä elämään ykseydessä erilaisuuden keskellä todistaen sinun yhteydestäsi
Isä, Poika ja Pyhä Henki,
Jumala iankaikkisesti.

Aamen.

[1]Vrt. Indonesian ekumeeninen tilanne.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.