SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2019: Seitsemäs päivä

Suuri on sinun uskosi, nainen!

1. Sam. 1: 13–17
Matt. 15: 21–28

 

Mietiskely

Eeli ei tunnista Hannan pitkää ja harrasta rukousta, vaan tuomitsee hänet ja sivuuttaa hänen pyyntönsä juopuneen houreina. Kuitenkin Hannan vastaus ja pyyntö olla pitämättä häntä "kelvottomana naisena" pehmittää Eelin sydämen ja saa tämän lähettämään hänet rauhassa siunauksen kera. Samalla tavoin Jeesus ensin sivuuttaa kanaanilaisen naisen, joka tulee pyytämään häntä parantamaan tämän tyttären, ja sanoo tulleensa vain omaa kansaansa varten. Nainen kuitenkin anoo Jeesukselta apua hellittämättä haastaen hänet, jolloin lopulta Jeesus tunnustaa hänen suuren uskonsa ja täyttää hänen pyyntönsä. Molemmilla kerroilla nainen, joka ensin marginalisoidaan ja tuomitaan huomiota ansaitsemattomaksi, osoittautuu puhuvan profeetallisia sanoja, jotka pehmittävät sydämet ja tuovat kokonaisvaltaisen parannuksen.

 

Naisten äänten marginalisoiminen ja sivuuttaminen jatkuvat meidän omana aikanamme. Niinpä lankeamme jopa kirkoissamme usein naisia halveksivaan kulttuuriin. Tullessamme tietoisiksi omista epäonnistumisistamme tällä alueella kristityt voivat yhä helpommin tunnustaa naisia ja lapsia kohtaavan kauhistuttavan väkivallan, joka riistää väkivalloin heidät kodistaan ja kauppaa toisiin maihin. Heitä samoin kuin monia muita siirtotyöläisiä kohdellaan usein epäinhimillisin tavoin ja heiltä riistetään heidän kaikkein perustavimmat ihmisoikeutensa.

 

Viime vuosina Indonesian kirkot ovat liittyneet yhdessä toimimaan ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

Kirkkojen toiminta yhdessä muiden uskontojen edustajien kanssa osoittautuu yhä tarpeellisemmaksi uhrien lukumäärän kasvaessa päivittäin joissakin osissa heidän kotimaataan. Kun kristityt liittyvät yhteiseen rukoukseen ja Raamatun tutkiskeluun ja todella kuuntelevat Jumalan ääntä, he voivat huomata, että Jumala puhuu tänäänkin niiden äänellä, joita kaikkein eniten yhteiskunnassa hyväksikäytetään. Kun Jumalan kutsu kuullaan yhdessä, innoittaa se heitä liittymään yhteiseen toimintaan ihmiskaupan ja muiden pahuuksien ruttoa vastaan.

 

Rukous

Armollinen Jumala.
Sinä olet ihmisarvon lähde.
Sinun armostasi ja voimastasi
Hannan sanat käänsivät pappi Eelin sydämen;
sinun armostasi ja voimastasi
kanaanilaisen naisen sanat saivat Jeesuksen parantamaan hänen tyttärensä.
Kun etsimme tapoja osoittaa Kirkkosi ykseyttä,
anna meille rohkeutta torjua kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot
ja anna meidän riemuita kaikista Hengen lahjoista,
joita naiset tuovat Kirkkosi palvelukseen.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
joka elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa, Jumala iankaikkisesti.
Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.