SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2019: Toinen päivä

Kun myönnätte, sanokaa vain: ’Kyllä’, kun kiellätte, sanokaa: ’Ei’

Ef. 4: 22–25
Matt. 5: 33–37

 

Mietiskely

Ihmisiä kohtaan tehty väkivalta ei ole vain fyysistä väkivaltaa tai ryöstöä, vaan myös juoruilua ja pahantahtoisia huhuja. Sosiaalinen media mahdollistaa epätotuuksien levittämisen nopeasti suurille joukoille. Indonesian kristityt ovat huomanneet, kuinka tämä on joskus johtanut siihen, että uskonnolliset ryhmät kristityt mukaan lukien levittävät valheita ja ennakkoluuloja toisia uskonnollisia ryhmiä kohtaan. Pelko ja koston uhka voivat viedä ihmisiltä halun puolustaa oikeuden toteutumista ja johtaa heidät vaikenemaan epäreilujen ja epätosien syytösten edessä, joiden tehtävänä on synnyttää pelkoa.

 

Jeesus sanoi rohkeasti: Kun myönnätte, sanokaa vain: ’Kyllä’, kun kiellätte, sanokaa: ’Ei’. Enempi on pahasta. Petollisuus tuhoaa ihmisten ja ihmisryhmien väliset hyvät suhteet kirkot mukaan lukien. Epärehellisyys rikkoo Kirkon ykseyttä. Efesolaiskirje muistuttaa, että olemme toistemme jäseniä. Tämä kutsuu kristittyjä olemaan rehellisiä ja vastuullisia toisia kohtaan siten, että voimme kasvaa keskinäisessä yhteydessä. Kun toimimme näin, kyse ei ole pahasta vaan Jumalan Pyhästä Hengestä, joka on meidän kanssamme.

 

Rukous

Vanhurskas ja oikeudenmukainen Jumala,
anna meille viisautta erottaa oikea väärästä.
Anna rehellisyyden ohjata sydäntämme ja huultemme puhua totuutta.
Anna meille rohkeutta olla rehellisiä silloinkin, kun muut ovat meitä vastaan.
Estä meitä levittämästä valhetta ja tee meistä pikemminkin ykseyden ja rauhan tekijöitä,
jotka levittävät hyvää sanomaa kaikille kansoille.
Me rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.