SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2019: Viides päivä

Ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman

Aamos 8: 4–8
Luuk. 4: 16–21

 

Mietiskely

Profeetta Aamos kritisoi petollisia kauppiaita, jotka hyväksikäyttivät köyhiä saadakseen mahdollisimman suuren voiton. Tämän lisäksi Aamos korosti sitä, kuinka Jumala tarkkailee heidän vääriä tekojaan eikä koskaan unohda niitä. Jumala kuuntelee epäoikeudenmukaisuuden uhrien huutoa eikä koskaan hylkää niitä, joita hyväksikäytetään ja kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

 

Me elämme globalisoituneessa maailmassa, jossa marginalisoituminen, hyväksikäyttö ja epäoikeudenmukaisuus kukoistavat. Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa. Taloudellisista saavutuksista tulee määräävä tekijä ihmisten, kansojen ja yhteisöjen välillä. Taloudelliset kysymykset synnyttävät usein jännitteitä ja konflikteja ihmisten välille. On vaikeaa nauttia rauhasta, kun oikeus loistaa poissaolollaan.

Yhteisen kasteemme kautta kaikille kristityille kuuluu Jeesuksen profeetallinen tehtävä julistaa hyvää sanomaa köyhille ja heikoille sekä sanoin että teoin. Kun tunnistamme tämän tehtävän, Herran henki on myös meidän yllämme ja antaa meille voiman toimia oikeudenmukaisuuden puolesta.

 

Omanarvontuntomme kristittyinä kutsuu meitä puhumaan ja toimimaan siten, että Jeesuksen Nasaretin synagogassa julistamat profeetta Jesajan kirjakäärön sanat käyvät toteen joka päivä niiden keskellä, jotka sitä meidän lähellämme kuulevat.

 

Rukous
Jumala Isämme,
anna meille anteeksi meidän vallanhimomme
ja vapauta meidät kiusauksesta sortaa toisia.
Auta meitä yhteyden synnyttävän Pyhän Henkesi kautta
elämään solidaarisuudessa lähimmäistemme kanssa
ja siten täyttämään yhdessä Poikasi Jeesuksen kanssa lupauksesi siitä,
kuinka vangitut vapautuvat köyhyydestä ja sorrosta.
Tätä rukoilemme hänen nimessään. Aamen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.