SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen rukousviikko 2020  - vastaa kyselyyn tammikuussa

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Vuonna 2020 materiaali tulee Maltan kristityiltä ja teemana on He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti (vrt. Ap. t. 28:2). Ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. 

 

Nyt Suomen Ekumeeninen Neuvosto haluaa tietää, miten kansainvälistä rukousmateriaalia käytetään eri puolilla Suomea. Seurakuntien työntekijöiden, vapaaehtoisten ja vastuunkantajien toivotaan vastaavan lyhyeen kyselyyn tammikuussa 2020. Vastaaminen kestää vain pari minuuttia ja antaa meille arvokasta tietoa siitä, miten voisimme palvella seurakuntia ja kumppaneita entistä paremmin. 

 

Kyselyä saa siis vapaasti välittää eteenpäin kollegoille ja tutuille omassa seurakunnassa ja järjestöissä ja muissa tiedotuskanavissa.

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.