SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen sopimus Suomen luterilaisten ja metodistien kesken 10 vuotta

Piispa Christian Alsted ja arkkipiispa Kari Mäkinen allekirjoittivat sopimuksen Kristuskyrkanissa vuonna 2010.Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkanin 14.12.2010 allekirjoittaman sopimuksen 10-vuotisjuhlaa vietetään 14.12.2021. Tilaisuus siirtyi tälle vuodelle viime vuodelta pandemian vuoksi.

Juhlaseminaarissa klo 15.30–17.30 puheenvuorot käyttävät muiden muassa metodistikirkon Pohjoismaiden ja Baltian alueen piispa Christian Alsted sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, metodistipastori Mayvor Wärn-Rancken. Teemana on ”kirkkojen itseymmärrys ja yhteinen missio Pohjois-Euroopassa ja Suomessa”. Koronapandemian edelleen rajoittaessa osallistumista seminaaria voi seurata Teamsissa: 

Klo 18–19 toimitettavassa jumalanpalveluksessa liturgian johtaa piispa Christian Alsted ja saarnaa ekumeenisten asiain toimikunnan puheenjohtaja piispa Matti Repo. Jumalanpalvelusta voi seurata suoratoistona .  

Ekumeeninen sopimus kirkkojen välillä merkitsi ehtoollisyhteyden muodostumista sekä vihkimysvirkojen vastavuoroista tunnustamista. Käytännön yhteistyön mahdollisuudet ovat tätä myöten kohentuneet huomattavasti aiempaan verrattuna. Sopimuksen piirissä olevissa suomalaisissa metodistikirkoissa on noin 2000 jäsentä, mutta United Methodist Church -kirkossa, johon nämä suomalaiset kirkot kuuluvat, yli 12 miljoonaa jäsentä. Maailmanlaajasti metodisteja on yli 80 miljoonaa.

Lisätietoja: Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia, ev.-lut. Kirkkohallitus, , p.050 594 1713Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.