SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen taideteoksen luovuttaminen herättäjäjuhlilla

Kuvanveistäjä Matti Hurskainsen reliefi. Kuva: Thorleif Johansson.

Kullakin meistä on oma koti ja omat tapamme. Se ei saa estää meitä rakentamasta siltoja, suojateitä ja turvallisia risteyksiä, jotta pääsemme toistemme luo nauramaan, laulamaan ja rukoilemaan. Voimme iloisesti toivottaa vieraamme tervetulleiksi ja saattaa heidät turvallisesti kotimatkalle. Reittivalinnoistamme huolimatta meillä on yhteinen määränpää.

 

Muun muassa näin todettiin Nilsiässä 8.7.2017, tilaisuudessa, jossa ensimmäistä kertaa herättäjäjuhlien historiassa heränneet ja helluntailaiset kokoontuivat yhteen laulamaan ja rukoilemaan.

 

Heinäväen hurmoskokemusta Lapinlahdella vuonna 1796 pidetään herännäisyyden alkuna. Nilsiäläinen kuvanveistäjä Matti Hurskainen antoi vuonna 1988 tätä Telppäsniityn ihmettä kuvaavan puureliefin lahjaksi helluntailiikkeen ”ainoaksi aidoksi körttipastoriksi” kutsutulle helsinkiläiselle pastori Kai Antturille. Antturi luovutti taideteoksen vuorostaan kustannusliike Ristin Voitto ry:lle (nyk. Aikamedia), jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimi.

 

Ajatuksen reliefin palauttamisesta Nilsiään esitti vantaalainen seurakuntaneuvos ja hengellisten siltojen rakentaja Thorleif Johansson. Nilsiän herättäjäjuhlien ekumeenisessa teemaillassa Kun haravat lentelivät Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy lahjoittivat taulun Aholansaareen. Teemaillan juonsi Ristin Voitto lehden päätoimittaja Leevi Launonen ja kitaroinnista huolehti nilsiäläinen helluntaipastori Heimo Enbuska.


Illan teema ”Kun haravat lentelivät” viittaa Lapinlahden Telppäsniityn tapaukseen, jossa heinäväki koki niinvoimallisen Pyhän Hengen kosketuksen, että he kaatuilivat maahan ja alkoivat rukoilla kielil...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.