SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen teko -tunnustus Taizé Helsinki 2012 -tapahtumalle 

Palkittuja Helsingin Vanhan kirkon puistossa 18.4. SEN:n puheenjohtajan, piispa Teemu Sipon seurassa. Kuva alempana korkeammalla resoluutiolla.

Piispa Teemu Sippo jakoi kunniakirjat Vanhassa kirkossa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto on myöntänyt Taizé Helsinki 2012 -tapahtumalle Ekumeeninen teko 2012 -tunnustuksen. Kunniakirjat luovutettiin Helsingin Vanhassa kirkossa 18.4.2013.

 

Taizé Helsinki 2012 -tapahtuma 28.–30.9. kokosi pääkaupunkiin yli tuhat nuorta Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä, muualta Euroopasta ja USA:sta.

 

Myös pääkaupunkiseutulaiset löysivät tiensä tapahtumaan ja tapahtuman kokonaiskävijämäärä oli 9000. Eri puolilla maailmaa järjestettäviä Taizé-tapahtumia kutsutaan Luottamuksen pyhiinvaellukseksi. Suomessa tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. 

 

Kunniakirjarivistöä.Luottamuksen pyhiinvaelluksen kutsuminen Suomeen edellytti ennakkoluulottoman nuorista koostuneen ydinryhmän päättäväisyyttä, suuren vapaaehtoisjoukon innostusta, sitoutumista ja suurta työmäärää, eri kirkkojen seurakuntien mukaantuloa, ekumeenista yhteistyötä, pääkaupunkiseudun perheiden vieraanvaraisuutta ja piispojen siunausta.


Ruusurivistöä.Aamuhartauden esirukousosiossa Elsa Sihvola, Mikko Saari ja Laura Hytti. Pyhiinvaellus teki näkyväksi yhteyden Taizén veljien kanssa ja eri kirkkojen kristittyjen kesken sekä toi koolle tuhansia nuoria kotimaasta, lähinaapureista ja kauempaa. Se edisti paikallista ekumeniaa ja puhalsi toivon tuulahduksen täysiin katedraaleihin ja kymmeniin sunnuntaijumalanpalveluksiin. Luottamus näkyi kaupungin vilinässä ja kosketti monien eri tavoin mukana olleiden elämää.

Palkitsemisen perusteluissa Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus toteaa, että tunnustus annettaan rohkeasta aloitteesta ja ekumeniaa erinomaisesti edistäneestä kansainvälisen tapahtuman toteutuksesta. Tunnustuksen antamisella Taizé Helsinki 2012 -tapahtumalle Suomen Ekumeeninen Neuvosto haluaa myös osoittaa kunnioitusta sille pitkäaikaiselle työlle, jota juuri tapahtuman kynnyksellä edesmennyt kirjailija Anna-Maija Raittila teki niin Taizé-liikkeen hyväksi kuin suomalaisen ekumenian edistämiseksi.

 

Kunniakirjat annettiin Taizé Helsinki 2012 -tapahtuman johtoryhmälle, projektikoordinaattorille, tiimien vastuuhenkilöille ja aktiivisille tiimijäsenille.

 

Ekumeeninen teko 2012 -kunniakirjan saajat:
Emil Anton
Iiris Greus
Topi Haarlaa
Anssi Hannula
Liisa Heino
Laura Hytti
Mika Hänninen
Nina Iljala
Henri Järvinen
Katja Kaila
Kristiina Kallinen
Pinja Kauko
Saila Keskiaho
Leena Kilpi
Tuuli Kotisalo
Miira Kuhlberg
Hanna Kuisma
Aino Luhtasela
Minna Mannert
Inka Manninen
Marita Mattila
Eira Mäki
Anna Mäkituomas
Aura Nortomaa
Minna Oksanen
Piretta Pietilä
Johanna Rajamäki
Annele Rantavuori
Mikko Saari
Marjo Salmela
Tuija Samila
Niina Savolainen
Vanamo Seppänen
Elsa Sihvola
Markku Valtanen
Hannu Varkki
Marjukka Weide
Anna-Maija Viljanen-Pihkala
Inna Vintturi

Suomen Ekumeeninen Neuvosto myöntää vuosittain Ekumeeninen teko -tunnustuksen hankkeille tai ideoille, jotka vahvistavat ekumeenista asennetta ja vievät eteenpäin kristittyjen ykseyspyrkimyksiä. Tunnustuksella palkitaan sekä uusia ideoita että ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat uuteen ikkunaan.


Kuva palkitsemisesta korkealla resoluutiolla ladattavissa tästä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.