SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen teko 2013 -tunnustus Lapinlahden Yhteyspäiville

Kunniakirjan saajien ja luovuttajien rivistöä Espoon tuomiokirkossa 7.4.2014. Vasemmalta SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen, kirkkoherra Elias Huurinainen, pastori Teuvo Tikkanen, SEN:n hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, puheenjohtaja Tuomo Lahtinen, kirkkoherra Lauri Jäntti, SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo.

Lapinlahdella on liki kymmenen vuoden ajan järjestetty Yhteyspäiviä. Järjestäjät ovat Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on myöntänyt tapahtumalle Ekumeeninen teko 2013 -tunnustuksen. 

 

Kunniakirjat luovutettiin Espoon tuomiokirkossa 7.4.2014. Palkittujen seurakuntien edustajina vastaanottamassa olivat: kirkkoherra Lauri Jäntti, Lapinlahden ev.lut. seurakunta, Lapinlahden yhteyspäivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lahtinen, pastori Teuvo Tikkanen, Lapinlahden helluntaiseurakunta, kirkkoherra Elias Huurinainen, Iisalmen ortodoksinen seurakunta.

 

Lapinlahden Yhteyspäivät ovat tuoneet yhteen eri traditioita ja teologisia näkemyksiä edustavat seurakunnat. Yhteyspäivät ovat edistäneet kristittyjen keskinäistä kunnioitusta, luottamusta ja yhteistoimintaa. Ne ovat lähentäneet paikallisia seurakuntia ja niiden jäseniä toisiinsa, saaneet kristilliselle uskolle myönteistä julkisuutta ja koonneet vuosittain kasvavan määrän osallistujia.

 

Yhteyspäivät edistävät aitoa kristittyjen yhteyttä samalla paikkakunnalla ja rakentavat maailmanlaajan Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä.

 

Tänä vuonna Lapinlahden Yhteyspäivät järjestetään jo kymmenennen kerran. Ajankohta on 24.-28.9. Kymmenvuotisjuhlassa su 28.9. juhlapuheen pitää Euroopan parlamentin jäsen Sari Essayah.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto myöntää vuosittain tunnustuksen hankkeille tai ideoille, jotka vahvistavat ekumeenista asennetta ja vievät eteenpäin kristittyjen ykseyspyrkimyksiä. Tunnustuksella palkitaan sekä uusia ideoita että ekumeenista jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

 

Kuva palkitsemistilaisuudesta alla (8 Mt) on vapaasti käytettävissä. Kuvaaja: Eija Harju.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.