SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen vastuuviikko 17.-24.10.2021: Kohtuullisuus


Kirkkojen yhteistä ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanjaa, Ekumeeninen vastuuviikkoa, vietetään 17.-24. lokakuuta 2021. Teemana on Kohtuullisuus. Sitä tarkastellaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteesta käsin ja pohditaan, mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Vastuuviikkoa koordinoi Suomen Ekumeeninen Neuvosto, joka on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin.

Kutsumme kaikkia seurakuntia osallistumaan tähän yhteiseen satsaukseen. Lokakuun alusta lähtien Vastuuviikon verkkosivuilta (ruots. ) löytyy ajankohtaista materiaalia, kuten haastatteluja, videoita, keskustelualustuksia, artikkeleita, hartausmateriaalia sekä muuta. Käyttäkää tätä tilaisuutta hyväksenne ja järjestäkää ekumeeninen tapahtuma paikkakunnallanne; kuten keskustelutilaisuus, konsertti Vastuuviikon hyväksi tai jumalanpalvelus YK:n rukouspäivänä, sunnuntaina 24.10.2021. Voitte käydä Vastuuviikon kotisivuilla täyttämässä kaavakkeen, jossa kerrotte tapahtumastanne ja sen ajankohdasta, ja tällä tapaa voimme kartoittaa missä päin Suomea Vastuuviikkoa vietetään. Käykää myös vastaamassa , jonka löydätte myös Vastuuviikon sekä SEN:n verkkosivustolta ().

Somessa voi käyttää seuraavia häshtägejä: #kohtuullisuus #vastuuviikko.

Tervetuloa viettämään Ekumeenista Vastuuviikkoa! Vain taivas on rajana luovuudellenne!

Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen

                                                                                                                               

040 660 3915
www.vastuuviikko.fi                                                                                                                                                            

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 


 

Ekumeniska ansvarsveckan 17-24.10.2021: Måttlighet

Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och de 17 målsättningar som satts upp. Tanken är att vi bekantar oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och nå målsättningarna, och därmed också en hållbarare framtid. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, som är kyrkornas och de kristna samfundens samarbetsorgan.

Vi vill inbjuda alla församlingar till att delta i denna gemensamma satsning. Aktuellt material, såsom intervjuer, videoklipp, diskussionsunderlag, artiklar, andaktsmaterial och annat kan hittas på Ansvarsveckans hemsida (på finska ) fr.o.m. början av oktober. Ni kan passa på att göra en gemensam ekumenisk satsning på er ort i form av t.ex. diskussionstillfälle, välgörenhetskonsert till förmån för Ansvarsveckan eller en gudstjänst t.ex. söndagen 24.10 som är FN:s bönedag. Ni kan bl.a. gå in på hemsidan och fylla i ett formulär där ni anger ert evenemang och ort så får vi en bild av på vilka orter Ansvarsveckan firas på. Gå gärna också in och fyll i som hittas på både Ansvarsveckans som Ekumeniska Rådets hemsida (ekumenia.fi).

Ni kan i sociala medier berätta vad ni tänker göra under hashtaggarna #måttlighet #ansvarsveckan.

Välkommen med att fira Ekumeniska Ansvarsveckan! Bara himlen är gränsen för er kreativitet!

 

Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen

                                                                                                                                                040 660 3915


Ekumeniska Rådet Finland

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.