SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen vastuuviikko 18.-25.10.2020: Ihmisoikeuspuolustajat

Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 18.–25.10. teemalla Ihmisoikeuspuolustajat. Vastuuviikko on kirkkokuntien yhteinen ihmisoikeuskampanja. Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus järjestetään Uskelan kirkossa 24.10. klo 18 ja se lähetetään .

Toivomme, että Vastuuviikko huomioidaan myös teidän tahonne ohjelmassa.

 

Ihmisoikeuksien puolustaminen on vähäisimpien ja sorrettujen puolustamista. Jeesus sanoo meille: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.” (Matt. 22: 40) Vaikka ihmisoikeuspuolustajat tekevät työtään rauhanomaisesti, he kohtaavat usein syrjintää, väheksymistä, väkivaltaa ja osa jopa väkivaltaisen kuoleman. Ekumeenisella vastuuviikolla haluamme kristittyinä seisoa ihmisoikeuspuolustajien rinnalla ja kannustaa jokaista puolustamaan ihmisoikeuksia omassa elinpiirissään.

Miten viettää Ekumeenista vastuuviikkoa?

Kampanjan aineistot löytyvät osoitteesta . Valmiin aineiston avulla Vastuuviikon teeman huomioiminen organisaationne tilaisuudessa ja viestinnässä on helppoa! Verkkosivuilla on mm. ihmisoikeuspuolustajien kertomuksia, näyttely, videoita, asiantuntija-artikkeleita, hartausaineisto, toiminnallinen aineisto ja PowerPoint-esitys Vastuuviikosta. Sivuilla mainostetaan Vastuuviikon tapahtumia. Saatte oman tapahtumanne lisättyä kohdasta > Vastuuviikon tapahtumat.

 

Ekumeenisella vastuuviikolla on lähettiläinä ihmisoikeuspuolustajia. Lähettilään voi kutsua vierailulle seurakunnan tilaisuuteen, oppilaitokseen tai muuhun tilaisuuteen syksyn 2020 aikana. Vierailu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä. Vierailu on tilaajalle maksuton.
Ota yhteyttä lähettilään varaamiseksi:

 

#ihmisoikeuskellot-tempaus tulee taas YK:n päivänä. Viime vuoden tapaan kutsumme kaikkia seurakuntia soittamaan kirkonkelloja tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta 24.10.2020 klo 12.00. Mitä useampi seurakunta on mukana, sitä kuuluvampi on äänemme.

 

Vastuuviikolla on digitarinoita ihmisoikeuspuolustajista ja videokalenteri YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta. Muutaman minuutin pituisten videoiden avulla kampanjan teeman käsittely erilaisissa tilaisuuksissa, oppitunneilla ja ryhmissä on vaivatonta. Voitte liittää videoiden katsomiseen toiminnallisen aineiston tehtäviä tai keskustelukysymyksiä.

 

Hengellisiä tilaisuuksia varten on laadittu Vastuuviikon ekumeeninen hartausaineisto. Aineistossa on mm. valmiita saarnajuuria, rukouksia, hartauksia ja pienryhmämateriaalia eri kielillä. Aineisto sisältää kirjallisen osion ja hartausvideoiden sarjan.

 

Kiitos yhteistyöstä!

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.