SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen vastuuviikko mukana Suomen YK-nuorten rauhanviikolla

Suomen YK-nuorten koordinoima Nuorten rauhanviikko järjestetään tänä vuonna 20.-25.9.2021.

Nuorten rauhanviikko perustuu YK:n turvallisuusneuvoston 2250: Nuoret rauha ja turvallisuus - päätöslauselmaan, joka korostaa nuorten roolia rauhan edistämisessä ja konfliktien ehkäisyssä. Viikko edistää päätöslauselman tavoitteita edistämällä rauhankasvatusta nuorten keskuudessa, ja kannustamalla nuoria osallistumaan rauhan rakentamiseen tarjoamalla matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua alan toimijoihin. Lisäksi viikko pitää esillä nuorten jo tekemää työtä tällä saralla.

Viikon aikana YK-nuoret yhteistyökumppaneineen järjestävät , joista osa järjestetään suomeksi ja osa englanniksi. Tapahtumat keskittyvät erityisesti seuraaviin rauhaan liittyviin teemoihin: koulutus, turvallisuus ja teknologia, SDG5 ja sukupuolten tasa-arvo, ilmastonmuutos ja ilmastoteot sekä monimuotoisuus ja osallisuus. Lisäksi tapahtumien teemat liittyvät läheisesti äskettäin julkaistuun Suomen kansalliseen 2250-toimintaohjelmaan, joka korostaa nuorten roolia rauhantekijöinä.
Tämän vuoden Ekumeenisen vastuuviikon teema Kohtuullisuus nostaa esiin juuri näitä samoja asioita. Vastuuviikolla tarkastelemme YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen 17 tavoitteita ja pohdimme, mitä oma kristillinen maailmankatsomuksemme voisi tuoda tähän keskusteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tahdomme tällä viikolla muistuttaa, mitä Raamattu meille sanoo rauhasta. .

Nuorten rauhanviikko tuo yhteen edustajia kaikilta yhteiskunnan tasoilta muistuttaen, ettei kestävää rauhaa voi saavuttaa ilman nuoria!

Ekumeenisen Vastuuviikon ja YK-nuorten rauhanviikon yhteistyö on myös osa Hyvin sanottu-hanketta.

#nuortenrauhanviikko #youthpeaceweek  #rauhaa2021 #forpeace2021 #youth4peace


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.