SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen vierailu Roomassa ja Pyhän Henrikin muistopäivän messu 19.1.

Santa Maria sopra Minervan kappeli, jossa Pyhän Henrikin muistopäivän suomenkielinen messu vuosittain vietetään. Kuvat: Tomi Karttunen.

 

Vierailu Roomaan 15.-20.1.2011 oli onnistunut ja hyödyllinen, toteaa TT Tomi Karttunen (ev.-lut.). Se että delegaatiossa oli mukana myös Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, ortodoksi-isä Heikki Huttuen, toi oman arvokkaan lisänsä matkaan, samoin Tampereen seurakuntien Solenne-kuoro, joka loi laulullaan tunnelmaa, kertoi jotain olennaista Suomesta ja suomalaisesta luterilaisuudesta sekä maamme kulttuurista ja myös laajensi osaltaan ekumeenisen osallistumisen kosketuspintoja.

 

 

Pyhän Henrikin muistopäivän messussa oli paikalla muutama kymmenen italiansuomalaista ja jokunen italialainen, kuten Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostosta arkkipiispa Farrell ja monsignor Türk sekä Suomen suurlähettiläät Tuomi-Nikula ja Rusi sekä Suomen Rooman-instituutin intendentti Simo Örmä. Illanvietossa birgittalaisten luona arkkipiispa Farrell totesi hänen kahdeksan vuoden toimikautensa aikana tämän perinteisen ekumeenisen vierailun ja pyhän Henrikin muistopäivän viettämisen aina vain parantuneen ja kertovan syvenevästä ystävyydestä ja veljeydestä, mikä luo pohjaa vakaudelle ja uudelle inspiraatiolle myös ekumeeniseen työskentelyymme.

 

Lue . 

 

Lue myös Rooman Pyhän Henrikin muistopäivän

suomenkielisen messun historiasta, klikkaa.

 

Solene-kuoro esiintyi mm. paavillisessa Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostossa. Kuoroa kuuntelemasssa Mons. Matthias Türk sekä piispat Teemu Sippo ja Matti Repo. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.