SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen yhteys avaa mahdollisuuksia puuttua väkivaltaan -  Peter Gembäck vieraili SEN:n toimistolla

 Knutbypastorina tunnettu ruotsalainen Peter Gembäck  kävi Suomen vierailullaan Ekumeenisen Neuvoston toimistolla 9.3.2022. Uskontojen uhrien tuki ry:stä (UUT) tapaamiseen osallistuivat  toiminnanjohtaja Joni Valkila, koordinaattori Noora Mattila ja hallituksen jäsen Thorleif Johansson, kustantaja Docendolta markkinointisuunnittelija Annika Back  ja kirjan suomentaja Kaj Aalto.

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja viestintä- ja toimintakoordinaatori Suvi-Tuulia Vaara ottivat vieraat vastaan. Keskustelu koostui tiedonvaihdosta: Gembäckille esiteltiin Suomen ekumeenista toimintaa ja kuultiin entisen lahkonjohtajan pohdinnnasta siitä, mitä ekumenialla on annettavaa uskonnon piirissä tapahtuvan väkivallan ehkäisyssä. Yksi hänen esille tuomansa ajatus oli, että uskontolukutaito ja henkilökohtaiset suhteet yli kirkkokuntarajojen edistävät uskonyhteisöjen sanomaa ja tehtävää uskottavalla tavalla. Gembäckin kirja    julkaistiin suomeksi tänään.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.