SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen opiskelijaliikkeen juhlaa – SKY 120 vuotta

Elsalvadorilaisiin liturgisiin asuihin pukeutuneet messun toimittajat Katri Jussila, Matleena Ikola ja Tapio Leskinen.SEN:n tervehdyksen toi Sirpa-Maija Vuorinen. Vastaanottamassa pääsihteeri Katri Jussila ja hallituksen varapuheenjohtaja Saara Murto.

On aika kiitoksen ja riemun niin kuin kerran, kun valo loisti kukkuloilta Taaborin. Salvadorilaisen kansanmessun sanat ja sävelet kaikuivat kirkkaina Helsingin Kallioin kirkossa 22.4.2017 kun Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto vietti 120-vuotisjuhlaansa. Yli sadan vuoden kerrostumat näkyivät ja kuuluivat myös iltajuhlassa hotelli Arthurin juhlasalissa. Puheita pidettiin, lauluja laulettiin ja muistoja eri yliopistokaupunkien YKY-toiminnasta kertailtiin tyylillä tarinateatterin keinoin. Myös SEN:n tervehdys tuotiin juhlaan.

 

Juhlapäivä alkoi Kallion kirkossa, jossa messusävelminä toimivat latinalaisiin rytmeihin pohjaavat messulaulut El Salvadorista ja Argentiinasta. Messun toimittivat pastorit Katri Jussila ja Matleena Ikola. Saarnan piti rovasti Tapio Leskinen. Avustajina Anssi Hannula, Tanja Roiha ja Mikko Heleniuksen johtama SKY:n laulajat.

 

Iltajuhlan paikka, Helsingin NMKY:n juhlasali (hotelli Arthurin Sali) oli varsin omiaan kunnianarvoisan ylioppilasliikkeen juhlalle. Sali henkii 1800-1900-lukujen vaihteen tunnelmaa. Lasimaalauksissa kerrataan Jeesuksen maanpäällisen elämän tapahtumia, raamatunkohdat kiertävät näyttämöä ja kattoa ja komeat kristallikruunut kruunaavat tunnelman. Näissä tiloissa ovat kokoontuneet skyläiset jo 110 vuotta sitten, jolloin NMKY:n talo kohosi Vuorikadulle.

 

Tarinateatterin esitykset ilahduttivat juhlaväkeä.Menneitä muisteltiin ja uutta suunniteltiin. Liisa Tuovinen, Ilkka Turkka ja Ulf Särs.Kuluneiden vuosikymmenten kerrostumien kertailulle kehykset rakensi Tanja Roihan johtama Tarinateatteri. Muut tekijät olivat Salla Korteniemi, Tiina-Susanna Hirvonen ja Hanna Leinonen. Paikalla kerrotuista eri kaupunkien ykyläisten tarinoista teatterintekijät improvisoivat innostavat kohtaukset ja keräsivät kannustavat aplodit.

 

Pöydissä seurattiin tarkoin tarinateatteria ja muuta ohjelmaa.Juhlapuhuja oli rovasti Ilkka Turkka, aktiivinen SKY:n Oulun opiskelijapappi 1960-luvulla ja SKY:n pääsihteeri 1970-luvun alussa. Hänen kanssaan juhlaväki teki aikamatkaa 1960-luvun jälkipuoliskon koko Eurooppaa ravistelleeseen yhteiskunnalliseen murrokseen, joka kosketti myös kristillistä opiskelijaliikettä. Turkan terävä havainnointi silloisesta kirkollisesta päätöksenteosta ja yhdistyksen sisäisistä linjanvedoista toi aikakausien muutoksen foorumille. Hän piti keskeisenä sitä, että SKY on noista vuosikymmenistä alkaen ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja asettunut heikomman puolelle. Kun köyhät uskovat köyhiin, lauletaan laulu vapauden, näillä sävelillä päätettiin myös juhlamessu.

 

SKY on aikaisemminkin kutsunut järjestöön kunniajäseniä ja niin tehtiin nytkin. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat edistäneet liiton toimintaa sekä ovat kristillisestä elämästä ja työstänsä tunnettuja henkilöitä. Tähän mennessä kunnian ovat saaneet Risto Lehtonen, Liisa Tuovinen ja John Vikström. Juhlavuoden kunniajäsenyys myönnettiin professori Jaana Hallamaalle. Hän oli matkan takia estynyt saapumasta paikalle, mutta hänen lähettämänsä lämminhenkinen tervehdys luettiin.

 

Tilaisuuteen oli tullut useita tervehdyksiä myös eri yhteistyökumppaneilta. Pääsihteeri Katri Jussila ja hallituksen varapuheenjohtaja Saara Murto lukivat ne. World Student Christian Federation Europen tervehdykseen toi viestintäjohtaja Maria Kozhinova.

 

Allekirjoittaneella oli ilo saada tuoda Suomen Ekumeenisen Neuvoston tervehdys ja samalla luovuttaa 120-vuotiaalle SKY:lle oikoumene-pöytästandaari. SEN on SKY:n rinnalla vuosiltaan pikkutekijä vasta satavuotiaana. Ekumeenisen liikkeen juuret ovat muun muassa kansainvälisessä kristillisessä ylioppilasliikkeessä. Ekumeeninen liike on alkanut maallikkoliikkeenä, jossa kristittyjen yhteyttä tavoittelevat toimijat ovat halunneet yhdistyä ja ajaa kristittyjen yhteyden asiaa. SKY:n toiminnassa on aina ollut johtavana ajatuksena heikomman puolelle asettuminen kaikkialla maailmassa. SKY on ollut ja on SEN:ssa aktiivinen kumppanuusjärjestö ja erityisesti toiminta Nuorisojaoston puitteissa on ollut ja on dynaamista. SEN:n puolesta minulla oli ilo saada toivottaa SKY:lle monia armorikkaita vuosikymmeniä lisää.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: Tiia Orpana ja kirjoittaja

Klikkaa kuvia, niin ne aukeavat isompina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.