SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon ja Rakas naapuri -teemavuoden avaus 18.1.2014

Rukoilevaa seurakuntaa oli paikalla noin 200 henkeä.Hannele Ahtinen ja Hadassa-ryhmä.


Helsingin Vanhassa kirkossa vietettiin suurta rukoustapahtumaa 18.1. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko ja Suomen Evankelisen Allianssin Rakas naapuri-teemavuosi 2014 avattiin. Helsingissä on jo muutaman vuoden ajan vietetty Allianssirukousviikkoa ja Ekumeenista rukousviikkoa yhteistoimin. Yhteistyön käynnistäjänä ja innostajana on erityisesti ahkeroinut Helsingin ekumeenisen toimikunnan puheenjohtaja, pastori Arto Antturi.

 

Arto Antturi- Jokaisella meistä on naapuri joko 15 sentin betoniseinän takana tai vähän kauempana. Tehdään jostakin lähellä olevasta ihmisestä meille rakas naapuri, puheenjohtaja Timo Tikka kehotti avatessaan kristittyjen yhteisen -teemavuoden Kristittyjen ykseyden rukouspäivän Helsinki rukoilee -tilaisuudessa. Samalla avattiin Kristittyjen ykseyden ekumeenien rukousviikko

 

Vanhan kirkon kappalainen Arto Antturi lainasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön :

Erilaisuus haastaa astumaan itsemme ulkopuolelle ja löytämään yhteyden. Ristin tie tarkoittaa täydellistä kunnioitusta toista ja hänen erilaisuuttaan kohtaan. Kaikkia ihmisiä kutsutaan kohtaamaan toisensa ja rakentamaan yhteyttä ja luottamusta.

 

Tilaisuus oli osa kahta kansainvälistä rukousviikkoa. Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa on tänä vuonna vietetty 50 vuotta säännöllisesti Suomessa. Sen säännöllinen viettäminen on alkanut Helsigin Vanhankirkon seurakunnasta. Ajatus ekumeenisesta rukousoktaavista 18.–25.1. toteutettiin anglikaanis-katolisena aloitteena ensimmäistä kertaa New Yorkissa vuonna 1908. Kansainvälisesti Ekumeeninen rukousviikko on siis yli 100 vuoden ikänen.

 

Evankelisten allianssien rukousviikko on puolestaan kansainvälisesti jo 167 vuoden ikäinen. Sen vietto aloitettiin vuosi sen jälkeen, kun Maailman Evankelinen Allianssi perustettiin 1846.

 

Tilaisuudessa rukoiltiin Suomen, nuorten, sukupolvien välisen yhteyden ja naapurien puolesta.

 

Teemavuoden avannut Timo Tikka nosti Jeesuksen kertomuksen laupiaasta samarialaisesta esimerkiksi:

– Jeesus antoi selvän käskyn toimia laupiaan samarialaisen tavoin. Rakas naapuri -teemavuosi muistuttaa meitä tästä. Todellinen lähimmäinen on ihminen, joka osoittaa laupeutta avun tarvitsijalle. Olemme tässä maailmassa ollaksemme jollekin lähimmäisiä.

 

Timo TikkaRukouksesta opetti Raili Tanskanen.

– Helposti osoitamme ostoslistan Jumalalle sen sijaan, että kuuntelemme, mitä Jumala haluaa puhua meille, hän totesi.

 

Rukoukseen olivat johtamassa Helsinki rukoilee -verkoston vetäjä Jorma Lahikainen, Tuomiokirkkoseurakunnan aluekappalainen Seppo S. Kosonen, Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pirkko Säilä, Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja Mika Yrjölä, Nuorten Suomi rukoilee -ryhmän vetäjä Ina Litma, katolisen kirkon kappalainen Matthew Azzopardi sekä ylistyksestä vastannut Hannele Ahtinen ja Hadassa-ryhmä.

 

Rakas naapuri -teemavuosi rohkaisee huomioimaan paremmin ihmiset ja yhteisöt seinänaapureista naapuriseurakuntiin, -järjestöihin ja -valtioihin asti. Sivuilla voi jakaa ideoita ja kokemuksia naapuri-teemaan liittyen ja tilata teemavuoden ideaviestin.

 

Rukousta ja ylistystä sakraalina tanssina.Teksti ja kuvat:

Jari Sippola, Suomen Evankelinen Allianssi

Sirpa-Maija Vuorinen, SEN

 

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.