SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon jumalanpalvelus Pielavedellä 24.1.2016

Pielaveden kookas, kaunis keltainen puukirkko viehättävän kuuraisen puiston keskellä kutsui sunnuntaina 24.1.2016 kristittyjä ekumeeniseen jumalanpalvelukseen. Pakkassää oli lauhtunut ja Jumalan kansan juhlaa vietettiin hyvässä ykseyden hengessä Ekumeenisen rukousviikon valtakunnallisena tapahtumana. Eri kirkkojen jäsenet toimittivat yhdessä puhuttelevan palveluksen.

 

Tervetulosanat lausui piispa Jari Jolkkonen. Hän kertoi, että ekumeenista rukousviikkoa vietetään eri puolilla maailmaa. 

– Myös nyt Pohjois-Savossa liitytään tähän rukouksen ja rakkauden rintamaan. Johanneksen evankeliumissa on vaikuttava kohta Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Siinä Jeesus rukoilee, että hänen seuraajansa olisivat yhtä. 
Piispa puhui myös Kristuksen kirkon vuosituhansista, kuinka ensimmäisen vuosituhannen aikana kirkko oli vielä yhtenäinen, mutta toisella vuosituhannella tapahtui hajaannusta.

– Nyt kolmannen vuosituhannen alussa ja reformaation merkkivuoden kynnyksellä on tärkeätä palata Jeesuksen Kristuksen rukoukseen: että he olisivat yhtä. Kuohuva maailmamme ja yhteinen kotimme tarvitsee evankeliumia ehkä kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Meidän kristittyjen on pyrittävä lähemmäksi toisiamme, jotta todistuksemme olisi vahva, iloinen ja vakuuttava. Keskinäiseen sovintoon, ykseyteen ja todistukseen meitä velvoittaa ennen kaikkea Kristuksen, kirkon Herran, jäähyväisrukous. Ekumenia ei merkitse kristillisen totuuden suhteellistamista, vaan päinvastoin yhä vahvempaa sitoutumista evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta.

– Tätä kohti haluamme kulkea myös tänään kun yhdessä kuulemme Jumalan sanaa, kiitämme kiitosvirsin ja rukoilemme kirkoille ykseyttä ja maailmalle rauhaa.

 

Liturgina toimi Pielaveden ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Arto Penttinen ja avustavana pastorina rovasti Olavi Matsi (ort.). 

 

Jumalanpalveluksessa toteutettiin ev.-lut. kirkon sanajumalanpalveluksen pohjalta ekumeenisesti. Johdanto-osuuteen kuului ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen mukaisia antifoneja ja ektenia.

 

Tekstinlukijoina olivat Pekka Savolainen (evl) ja Irene Rutonen (ort.).

 

Katolisen kirkon piispa Teemu Sippo SCJ saarnasi. Hänen kohtikäyvä puheensa sai kuulijat tarkalla korvalla kuuntelemaan ja saarnan päätteeksi moni sanoi hiljaa itsekseen: aamen. Saarna sisälsi pohdintaa teemasta: Mitä on rakkaus? Ignatius Loyolalaista lainaten: se on ensinnä enemmän kuin sanoja ja tunteita. Ja toiseksi rakkauden edellytys on huomaavaisuus, tarkkaavaisuus.

 

Piispa muistutti Mooseksen kirjan käskystä ”Älä tee itsellesi kuvaa Jumalasta”, sillä Jumala on aina ajatuksiani suunnattomasti suurempi. Tähän liittyen hän totesi, että samaan tapaan voitaisiin sanoa myös ihmisestä: ”Älä tee kuvaa ihmisestä”, sillä ihmisenkin todellisuus on suurempi kuin hänestä tekemäni kuva.

 

Saarnassa tuli esille myös se, että rakkaus kirkkojen ja kristittyjen välisissä suhteissa voi parhaimmillaan merkitä sitä, että luovutaan tarpeettomista ennakkoluuloista toisia kirkkoja ja kristittyjä kohtaan, niistä kuvista, jotka ehkä ovat jo vuosisatoja vanhoja. 

– Se voisi merkitä sitä, että annan toiselle tilaa kertoa vakaumuksestaan ja uskostaan, ottaen sen vastaan ja iloiten siitä mikä yhdistää toisiamme. Ekumeenisessa kanssakäymisessä on aina kyse hienotunteisesta dialogista, joka aina arvostavaa ja kunnioittavaa, mutta samalla tietenkin rehellistä ja totuudellista.

 

Jumalanpalveluslauluissa toimivat Pielaveden seurakunnan kirkkokuoro ja Kuopion ortodoksisen seurakunnan lauluryhmä. Kanttoreina Minna Tissari ja Eija Honkaselkä.

Yhteisessä esirukouksessa palvelivat evankelista Juhani Happonen (hell.), Pielaveden seurakunnan lapsikuoro ja kanttori Minna Tissari. Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojen laulua Muista niitä toistettiin sanallisten rukousten välissä. Esirukousosuudessa rukoiltiin ajankohtaisten ja keskeisten asioiden puolesta ja se oli hyvin koskettava.

 

Seurakunnan lähettivät siunaten matkaan arkkipiispa Leo, piispa Teemu Sippo ja piispa Jari Jolkkonen.

 

Päätösmusiikkina kuultiin Laulu Pihkovan Petserin luostarista: Kunnia Jumalan.

 

Lämmin kiitos Pielaveden ekumeenisille toimijoille hyvästä ja hoitavasta jumalanpalveluksesta. Ekumenian tiellä kuljettiin yhdessä hyvän matkaa kohti ykseyttä. Ut unum sint!

 

Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntasalissa. Vasemmalta: SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, rovasti Olavi Matsi, arkkipiispa Leo, evankelista Juhani Happonen, piispa Jari Jolkkonen, piispa Teemu Sippo ja kanttori Eija Honkaselkä.Teksti ja kuvat: Sirpa-Maija Vuorinen.

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.

 

Piispan saarna luettavissa alta.

 

Jumalanpalvelus kuultavissa .

 


Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan: Jeesus vastasi:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.