SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon kahdeksas päivä, 25.1.2014

Chocolate River. Water falls in North West Territories, Canada, Jeremy Doorten, sxc.hu.

 

Yhdessä… me julistamme evankeliumia

 

Jesaja 61:1-4

Herran henki on lähettänyt minut ilmoittamaan hyvän sanoman

Psalmi 145:1-7

Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen

1 Kor 15:1-8

Annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa

Luukas 4:14–21

Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi

 

Yhdessä me yhä uudestaan julistamme hyvää sanomaa, josta Jesaja profetoi ja joka on täyttynyt Herrassamme Jeesuksessa. Sitä apostoli Paavali saarnasi, ja sen Kirkko otti vastaan. Kun kohtaamme rehellisesti oman erilaisuutemme ja tunnustuskuntiemme ominaispiirteet, emme saa koskaan päästää silmistämme yhteistä valtuutustamme julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

 

Paavali on lähetetty ”julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä” (1.Kor 1:17). Tie ykseyteen löytyy ristin voimassa.

 

Evankeliumi jota julistamme, tulee meille todeksi ja merkitykselliseksi, kun todistamme Jeesuksen Kristuksen toiminnasta omassa elämässämme ja kristillisen yhteisön elämässä.

 

Kysymykset


- Millä tavoin vastaanottamasi ’evankeliumi’ on sidoksissa sen välittäneeseen kulttuuriin ja historiaan?

- Onko se ollut este ykseydelle?

- Miten täydempi ykseytemme Kristuksessa voisi tehdä meistä parempia vastaanottamamme evankeliumin todistajia?

 

Rukous


Armollinen Jumala, sinä lähetit Poikasi Kristuksen Hengen voimassa lunastamaan kansasi. Yhdistä meidät erilaisuudessamme, että voisimme yhdessä todistaa ja julistaa Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen hyvää sanomaa maailmalle, joka tarvitsee hänen evankeliumiaan. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.