SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon kolmas päivä, 20.1.2014

Lake in British Columbia, Julian Boswell. sxc.hu.

 

Yhdessä… meiltä ei puutu mitään hengen lahjoista

 

Job 28:20–28

Viisautta on Herran pelko

Psalmi 145:10–21

Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken mikä elää

Ef. 4:7–13

Kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa

Markus 8:14–21

Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää?

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi


Job ymmärtää, että vaikka häneltä on otettu pois kaikki, jäljelle jää Herran pelko – se on viisautta. Vaikka olemme jakaantuneisuudessamme köyhtyneet, olemme silti veljinä ja sisarina Kristuksessa saaneet armosta yltäkylläisen sekä hengellisten että materiaalisten lahjojen rikkauden hänen ruumiinsa rakentamiseen.

 

Jumalan lupauksista ja Jeesuksen vieraanvaraisesta elämästä ja rakkaudesta huolimatta me joskus unohdamme todellisen rikkautemme kuten opetuslapset Markuksen evankeliumissa: me erottelemme, me ahnehdimme, me puhumme ja toimimme niin kuin meillä ’ei olisi leipää’.

 

Kristusta ei ole jaettu: yhdessä meillä on riittävästi lahjoja jakaa toistemme ja kaiken elollisen kanssa.

 

Kysymykset


- Millä tavoin olemme unohtaneet Jumalan lahjojen yltäkylläisyyden ja julistaneet ’ettei meillä ole leipää’?

- Miten voisimme paremmin jakaa hengelliset ja materiaaliset lahjat, jotka meille on uskottu jaettaviksi toisten kanssa?

 

Rukous


Uskollinen, avokätinen Jumala, me ylistämme sinua siitä, että olet antanut meille kaikille hengellisiä lahjoja, joita tarvitsemme Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen: viisauteen, palvelun lahjoihin ja leipään. Auta meitä olemaan yltäkylläisyytesi merkkejä, yhteen kokoontuneina tuomaan ikuisen valtakuntasi lahjat kaikkialle, missä on kipua ja puutetta. Hengen täyttäminä me rukoilemme Hänen nimessään, joka antoi elämänsä leivän murrettavaksi meidän puolestamme, nyt ja ikuisesti. Aamen.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.