SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeenisen rukousviikon kuudes päivä, 23.1.2014

Webs on a cross on top of a catholic church in NWT Canada. Jeremy Doorten, sxc.hu.

 

Yhdessä… me pyrimme pitämään keskenämme yhtä

 

Tuom. 4:1-9

Minä lähden, jos sinä lähdet kanssani

Psalmi 34:1–14

Pyri sopuun, rakenna rauhaa

1 Kor 1:10–15

Eläkää yksimielisinä

Luukas 22:24–30

Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa

 

Kolme kohtaa pohdittavaksi

 

1. Korinttilaiskirjeessä 1:12-13 kuvattu hajaannus heijastaa evankeliumin rikkoutumista, joka syö uskottavuuden Kristuksen sanomalta. Ykseyden rakentamisen ensimmäinen askel on tunnustaa konfliktit ja jakaantuneisuus Kloen väen tavoin.

 

Deboran ja Kloen kaltaisten naisten profeetallinen ääni nousee Jumalan kansan keskuudesta konfliktien ja jakaantumisten aikana pakottaen meidät tunnustamaan keskinäisen sovinnon välttämättömyyden.

 

Tällaiset profeetalliset äänet voivat koota kansan uuteen, toimintaan johtavaan ykseyteen. Kun kamppailemme elämään yksimielisinä, meitä kutsutaan psalminkirjoittajan sanoin kääntymään Herran puoleen ja rakentamaan rauhaa.

 

Kysymykset

 

- Muistatko tapausta, jolloin kivuliaan kirkollisen kiistan profeetallinen nimeäminen toimi alkuna uudistuneelle kamppailulle suuremman ykseyden puolesta?

- Mitkä asiat edelleen aiheuttavat erimielisyyttä ekumeenisessa yhteydessämme? Minkä polkujen näet johtavan suurempaan ykseyteen?

 

Rukous

 

Rakastava Jumala, sinä annat meille profeetallisia todistajia konfliktien ja erimielisyyden aikoina. Etsiessämme sinua, Herra, lähetä meille Pyhä Henkesi tekemään meistä yksimielisesti eläviä sovinnon rakentajia. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.